Feestmaaltijden ook voor moslims in Israëlische gevangenis

Een uitspraak van de rechtbank verplicht het Israëlische gevangeniswezen om voor feestelijke maaltijden te zorgen op religieuze islamitische feestdagen.

De gevangenisdiensten lieten de rechtbank weten dat deze beslissing verstrekkende gevolgen heeft voor alle niet-Joodse gevangenen die in een Israëlische cel verblijven.

Mahmoud Majadbah zit een 21-jarige gevangenisstraf uit voor verkrachting, geweldpleging en illegaal wonen. Hij zit al vijftien jaar achter de tralies in de Nitzan gevangenis. In de loop van die tijd heeft hij reeds verschillende klachten tegen het gevangeniswezen neergelegd. Ondertussen geniet de man een zekere bekendheid bij veel rechters en heeft een reputatie als activist voor het verbeteren van de levensomstandigheden in de gevangenis opgebouwd.

Zo vroeg hij de toestemming om vanuit de gevangenis faxen te versturen als dit “dringend” was. Hij protesteerde ook tegen de regelgeving die gevangenen bepaalde beperkingen oplegt voor het geven van interviews aan de media. Kortom hij heeft een resem klachten en eisen over van alles en nog wat tegen de gevangenisdiensten. Eén keer ontving hij 3700 shekel (€750) schadevergoeding omdat hij niet op tijd een bericht kreeg met de toestemming om pakjes in ontvangst te nemen die naar hem werden opgezonden.

Advertentie

In het laatste verzoek dat door zijn advocaat Abeer Baker bij de districtsrechtbank van Petah Tikva werd ingediend, beklaagt zich Majahad dat hij gedurende al zijn jaren in de cel nooit speciale maaltijden kreeg op moslimfeestdagen, terwijl Joodse gevangenen op feestdagen wel speciale maaltijden worden voorgezet. Majahbad zei dat hij niet vroeg dat ze hem bijzonder voedsel zouden geven zoals de appels en honing die de Joodse gevangenen op Rosj Hasjana krijgen, maar dat hij liever extra vlees op zijn bord wou om zich van een feestelijke stemming te verzekeren.

Majahads advocaat bezorgde rechter Varda Meroz getuigenissen van Joodse en Arabische gevangenen die zijn beweringen over discriminatie tijdens de feesten bevestigden. Ook voerde de advocaat aan dat het gevangeniswezen wel degelijk over adviezen beschikt, waarin staat dat het naleven van religieuze feestdagen en het geven van passende maaltijden ervoor zorgen dat de gevangenen zich inschikkelijker gedragen.

De verdediging van het gevangeniswezen voerde aan dat gedurende de ramadanmaand de moslimgevangenen pas na zonsondergang eten krijgen en dat die maaltijden ook niet aan Joodse gevangenen worden opgediend.

Maar rechter Meroz concludeerde dat Majadbah terecht de discriminatie aanklaagde. Dat betekent dat speciale maaltijden kunnen en moeten voorzien worden op de feestdagen waaraan niet-Joodse gevangenen gehecht zijn. “Elke andere interpretatie is niet in overeenstemming met het Israëlische rechtssysteem dat gebaseerd is op democratische principes en dat betekent ook dat iedereen recht heeft op een gelijke behandeling”, aldus het vonnis.