Grote bezorgdheid over antisemitisme bij moslimjongeren in Nederland

ntrCIDI, het Nederlandse Centrum Informatie en Documentatie Israel, heeft vandaag in een open brief minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opgeroepen het initiatief te nemen tot een landelijk onderzoek naar antisemitische vooroordelen onder middelbare scholieren.

Directe aanleiding is een reportage in het tv-programma Onbevoegd Gezag van de NTR, uitgezonden op 17 februari om 16.05 Ned. 2, waarin onderzoeker Mehmet Sahin, verbonden aan de VU, in gesprek gaat met Turkse jongeren. Hoewel de jongeren deels op de hoogte blijken te zijn van de verschrikkingen van de Holocaust, keuren ze de massamoord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog goed. Enkele quotes: “Ik haat Joden, klaar. Die gedachte kun je niet bij me wegnemen.” En: “Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, daar ben ik wel mee tevreden.”

De uitzending kan u kijken via deze link

Eerder bleek in een kwalitatief onderzoek onder Amsterdamse middelbare scholieren van VMBO tot en met VWO, dat vooroordelen over Joden nog steeds aan de orde van de dag zijn. De meesten keurden de Jodenvervolging niet goed, maar denken wel dat ‘de’ Joden rijk en gierig waren en verklaarden of begrepen de vervolging daarom wel. Dit onderzoek werd in 2012 uitgevoerd door Lisa Nederveen als afstudeerscriptie Journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Antisemitische vooroordelen lijken dus onder zowel allochtone als autochtone jongeren veel wijder verspreid dan tot nu toe werd aangenomen. Dat moet volgens CIDI aanleiding zijn voor een landelijk onderzoek waardoor de feiten en cijfers daadwerkelijk inzichtelijk worden. Op grond van die gegevens kunnen vervolgens in het onderwijs adequate maatregelen worden genomen om de vooroordelen weg te nemen. Het is een taak van de landelijke overheid om discriminatie, in welke vorm dan ook, te bestrijden.