La Libre publiceert dan toch ‘Recht van Antwoord’

Laporte schreef een biografie over Albert II, maar dat wordt verzwegen in het artikel

cover_libre
Een cover van de krant heeft het over ‘een provocatie in de rand’

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar de Franstalige krant ‘La Libre Belgique’ publiceerde vrijdag eindelijk een recht van antwoord geschreven door Louis Davids en Michael Freilich van Joods Actueel.

De stap kwam er nadat onze hoofdredacteur en erevoorzitter de Franstalige Raad voor de Journalistiek inschakelden en de krant daardoor, naast een publicatiebevel van de bevoegde rechter, ook nog een  klacht bij deze raad riskeerde vanwege het incorrecte deontologisch handelen.

De voorgeschiedenis leest u hier.

La Libre opperde in eerste instantie dat het recht van antwoord niet conform de wettelijke bepalingen was opgesteld en had hiervoor zelfs zijn juridische dienst ingeschakeld. Na enkele kleine aanpassingen, en het versturen via aangetekend schrijven, werd de tekst uiteindelijk vrijdag jongstleden gepubliceerd.

Advertentie

Dat was niet van harte, zo bleek al snel. De krant herinnerde haar lezers er eerst aan dat ze ‘wettellijk verplicht was’ om deze stap te zetten en plaatste na onze repliek een wederwoord.

Dat de redactie “in haar g@t” gebeten was kwam ook duidelijk naar voren in de kleinzerige manier waarop het recht van antwoord werd gepubliceerd, zonder ook maar één witregel tussen de paragrafen in te voegen – om alzo de tekst moeilijker leesbaar te maken. De korte repliek van de krant zelf was dan weer keurig geformatteerd.

Het Recht van Antwoord verscheen zowel in de krant als op de website van La Libre Belgique en kan u hier terugvinden.

Op de commentaren van La Libre wensen wij niet in te gaan daar het feit dat onze redactie tegelijkertijd zowel pro-Vlaamse als pro-Belgische sympathieën koestert het superieure francofone begripsvermogen van de La libre redactie overstijgt.