Brusselse Parti Islam werkt samen met website van Holocaustontkenners

Niet alleen apart vervoer voor vrouwen en handen afkappen maar ook goede relaties met antisemieten
Niet alleen het invoeren van de sharia in ons land met het afkappen van handen en stenigen van homo’s is aan de orde, ook de goede relaties met antisemieten zijn voor de extremistische Parti Islam geen probleem

Sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen beschikt de stad Brussel met de Parti Islam, over een partij die er alles voor over heeft om de sharia, afkappen van handen inbegrepen, in te voeren in België. Joods Actueel ontdekte deze week dat de islamistische partij gebruik maakt van de website van het “Vrij Historisch onderzoek”, een initiatief van notoir Holocaustontkenner Siegfried Verbeke.

De Parti Islam telt twee verkozenen in de Brusselse gemeenteraden (in Anderlecht en Molenbeek). Op haar website biedt ze  gratis het boek Invention du Peuple Juif – zogezegd een geschiedenisboek, in werkelijkheid een broodje aapverhaal dat door Jodenhaters, en anti-israëlactivisten gretig verorberd wordt – in elektronisch formaat aan.

Voor het downloaden maakt de extremistische partij gebruik van de negationistische website “Vrij Historisch Onderzoek”. De site is waarschijnlijk gehost in de V.S. om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven.

Het Forum der Joodse Organisaties heeft de praktijken in ieder geval aangekaart bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestijding.

Ook de uitgeverij van het boek is inmiddels op de hoogte van het onrechtmatig gratis verspreiden van het werk. Daarmee komt Verbeke mogelijk opnieuw in het vizier van het Belgische gerecht want met een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de uitgeverij zal de Amerikaanse provider zich dit keer verplicht weten om de identiteit van de negationisten prijs te geven.