“Wij voelen ons thuis in Antwerpen en Vlaanderen”, Michael Freilich op 11-juli viering

Foto: GVA / Bert Hulselmans
Foto: GVA / Bert Hulselmans

Tijdens de jaarlijkse 11-juli viering in het Schoonselhof in Antwerpen sprak Michael Freilich lovende woorden voor het stadsbestuur van Antwerpen en overhandigde een mezoeza aan de burgemeester. “Joden voelen zich thuis in Antwerpen, het is dan ook passend dat de stad Antwerpen een eigen mezoeza heeft”.

Hoofdredacteur Michael Freilich was samen met Ozkan Cetin, directeur van de Lucerna-colleges en Jan van den Nieuwenhuizen, voormalig CEO van SD Worx door de burgemeester van Antwerpen uitgenodigd als spreker op de jaarlijkse viering.

“Het stad is van iedereen die daar op een positieve manier toe bijdraagt” aldus de burgemeester die 11 juli omschreef als een dag waarop Vlamingen verbonden door het Nederlands als taal samenkomen als spelers van hetzelfde team.

Freilich die de burgemeester en het stadsbestuur bedankte voor de uitnodiging wees op de integratiebereidheid bij de Joodse Antwerpenaren. Al 400 jaar geleden werd door buitenlanders opgemerkt dat de Joodse zangeres Francisa Duarte, niet alleen met recht en rede de nachtegaal van Antwerpen werd genoemd maar ook ‘dat zij in het Nederlands zong”.

Nog in dat verband verwees Freilich naar de grote inspanningen die zijn grootvader Louis Davids had geleverd om het Nederlands binnen zijn geloofsgemeenschap te promoten en daarvoor onderscheiden werd met de Visser-Neerlandiaprijs en zei met Joods Actueel ook een bescheiden bijdrage te willen leveren aan de verderzetting van die opdracht.

Advertentie

Vlaamse Beweging
Toen Freilich zei dat hem iets van het hart moest en hij zijn voorgenomen tekst zou verlaten spitste iedereen de oren.

“Dat de relatie tussen de Vlaamse beweging en de Joodse gemeenschap niet altijd probleemloos was daar kan men niet omheen, maar ik ben ook blij om te zeggen dat deze periode gelukkig achter ons is. De burgemeester en zijn partij hebben verscheidene inspanningen geleverd om op een respectvolle manier de Joodse gemeenschap beter te leren kennen. Door naar elkaar te luisteren en elkaar beter te leren kennen hebben we vooral begrepen dat er veel gemeenschappelijke raakpunten zijn, op sociaal vlak, op economisch gebied, op vlak van respect voor normen en waarden.”

Freilich verwees ook naar een belangrijk signaal in het interview met Luc Lemmens dat vorig jaar in Joods Actueel verscheen en de N-VA deputé zei dat door de Vlaamse beweging de collaboratie vaak was geminimaliseerd en de repressie uitvergroot.

Stadsbestuur
Freilich loofde ook het stadsbestuur en de coalitiepartners Open VLD en CD&V:

Er wordt niet langer alleen maar gesproken over diversiteit en interculturaliteit, er wordt volop op ingezet. Met zowel een Joodse als een allochtone schepen, een Joodse fractieleider, een districtsvoorzitter met Turkse roots en volgend jaar ook de eerste Joods-orthodoxe districtsschepen is daar geen twijfel over mogelijk.

Mezoeza
Joden bevestigen een mezoeza aan de deur van hun huis, dat moet het beschermen en voorspoed leveren. Michael Freilich:

Wel, ik denk dat het tijd is dat ook Antwerpen als stad een mezoeza kreeg want de Joden voelen zich er in thuis. Daarom wil ik een mezoeza overhandigen aan de burgemeester. Dit aandenken is niet gericht aan één persoon of aan één partij. Het is de bedoeling dat dit wordt doorgegeven aan de volgende stadsbesturen. Het is uw taak, mijnheer de burgemeester om ervoor te zorgen dat wij ons hier steeds thuis zullen voelen, maar ik ben er dan ook van overtuigd dat u dat zal doen.

Advertentie

De  symbolische overhandiging kon op grote sympathie van alle aanwezigen rekenen en burgemeester De Wever liet weten dat de mezoeza een ereplaats in de vitrinekast op het Schoon Verdiep krijgt: “Met de overhandigingsdatum 11 juli als bijschrift”.