Antisemitisch incident op festivalweide Torhout-Werchter

varken davidster


Tijdens het voorbije muziekfestival in Torhout-Werchter liet Roger Waters van Pink Floyd een opblaasvarken op boven het podium met daarop de Joodse Davidster geprojecteerd.

Het overkoepelend thema was “dictatoriale regimes” waarvan verschillende symbolen werden getoond. Roger Waters droeg zelf een dictatorsplunje.

Joodse en Israëlische festivalgangers reageerden geschokt en plaatsen een video van het gebeuren op YouTube. “”De nazi’s zijn terug actief op alle fronten”, luidde één reactie op Twitter. De festivalleiding greep niet in, tot verontwaardiging van velen.

“Er is niets mis met het aanklagen van verfoeilijke dictatoriale regimes maar de Davidster daarmee op één hoop gooien kan niet anders dan als antisemitisch worden beschouwd”, aldus Michael Freilich van Joods Actueel. Dat blijkt ook uit de richtlijn over antisemitisme van de European Union. Agency for Fundamental Rights dat onder antisemitisme klasseert: het gebruiken van symbolen en beelden die verbonden zijn met klassiek antisemitisme om Israel of Israëli’s te typeren en vergelijkingen trekken tussen het hedendaags Israëlische beleid en dat van de nazi’s.

Advertentie

Het bewuste concert vond een kleine week geleden plaats, op 20 juli.

Geschokte muziekliefhebbers merkten met ontzetting op dat er een tijdlang ook het silhouet van een man die de nazi-groet brengt op het reusachtige varken geprojecteerd werd – en dit naast de Davidster die prominent op de kop van het varken te zien was.

Roger Waters staat bekend om zijn felle anti-Israëlretoriek. De Israëlische krant Ha’aretz publiceerde op 6 maart 2009 een artikel waarin Waters een oproep deed om Israël cultureel te boycotten.

“Maar dat kan geen excuus zijn om je tot dergelijk niveau te verlagen”, stelt Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel.

Of hij ook het Centrum Gelijke Kansen hierover zal inlichten is Freilich kort: “dat heeft geen enkele nut, we hebben reeds herhaaldelijk gemerkt dat het centrum een louter strikte juridische interpretatie van haar taak opneemt en niet als moreel kompas wil dienen bij anti-Joodse oprispingen. Ik hoop wel op een signaal van de bevoegde minister en van de cel antisemitisme”.