Zaterdag weerklonk in Antwerpse synagogen het “Hanoteen Tesjoe’a” voor nieuw vorstenpaar

koninklijke_familie.jpg Op de sabbat (zaterdag) werden in de Antwerpse synagogen het “Hanoteen Tesjoe’a” gebed gereciteerd voor de nieuwe Belgische koning Filip en zijn echtgenote, koningin Mathilde. Na de troonsbestijging van koning Filip werd opgeroepen door de Orthodox-Joodse gemeente Machsike Hadas, om het gebed omwille van deze bijzondere aanleiding in alle synagogen op te zeggen.

“Dat gebeurt morgenvroeg als de gabboim na de thoralezing het Hanoteen Tesjoe’a zullen aanheffen”, aldus Pinchas Kornfeld, secretaris van Machsike Hadas, die het gebed omschrijft als “het vragen om zegen en bescherming voor de nieuwe vorst”.

Nog volgens Kornfeld gaat het om een gebed waarvan de tekst vastligt maar dat gepersonaliseerd wordt door het noemen van de namen van de monarchen. “Maar we bidden niet alleen met naam en toenaam voor koning Filip en koningin Mathilde maar ook voor de troonopvolger, in dit geval dus voor prinses Elisabeth en ook voor de andere leden van de koninklijke familie” aldus Kornfeld die zegt dat Joods Antwerpen een zeer grote belangstelling aan de dag legt voor alles wat met ons koningshuis te maken heeft en zeker de troonswissel werd van nabij gevolgd.

Pinchas Kornfeld liet weten dat de  voorgangers in de Antwerpse synagogen gehoor geven aan de oproep en het eeuwenoude gebed zullen opzeggen. “Dus niet alleen de ongeveer twintig procent die al altijd voor het vorstenhuis bidt maar alle religieuze joden zullen voor ons koningshuis bidden

Het Hanoteen Tesjoe’a mag tot een van de pareltjes van  de Hebreeuwse poetische religieuze gebedsliteratuur gerekend worden. De smeekbede waarbij aan de Allerhoogste in zijn hoedanigheid als de Koning der koningen gevraagd wordt om de nieuwe koning en koningin voor alle onheil te behoeden en te beschermen tegen elke mogelijke vijandige aanval is prachtig geformuleerd.

Advertentie

Het gebed eindigt met de wens dat Israël tijdens het koningschap in vrede mag leven en dat de vorst daartoe zou mogen bijdragen. In het gebed wordt ook een zegen gevraagd voor de regering van ons land.