CCOJB verwelkomt hervatting vredesonderhandelingen Israël en Palestijnen

John Kerry en premier Netanayhu (Foto Flash90)
John Kerry en premier Netanayhu (Foto Flash90)

Persbericht van de koepel van Franstalige Joodse Organisaties:

Het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB) dat 39 organisaties groepeert die het Belgische jodendom vertegenwoordigen, is bijzonder verheugd over de hervatting van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen nadat die drie jaar geblokkeerd waren. Het verwelkomt de inspanningen die met succes zijn bekroond dankzij Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken John Kerry als bemiddelaar tussen beide partijen.

Het CCOJB dat zich onlosmakelijk verbonden voelt met Israël en met het welzijn van zijn bevolking, is bezorgd over de veiligheid en de toekomst van het land als joodse democratische Staat en wil hierbij zijn solidariteit betuigen met de regering van Israël in haar streven naar een definitieve oplossing van het conflict.

Het CCOJB verwacht niet alleen van de Belgische regering en haar volksvertegenwoordigers, maar ook van de Europese Unie en van de Europese parlementariërs positieve acties in coördinatie met die van de Amerikaanse Regering ter ondersteuning van het moeilijke proces dat zich aankondigt.