Beeldverslag herdenkingsbedevaart voor deportatie van Joden, 71 jaar geleden

In Mechelen werd afgelopen zondag 8 september herdacht dat 71 jaar geleden een aanvang werd gemaakt met de deportaties van Joden en zigeuners in ons land. Het was voor de 57ste keer dat deze “Bedevaart naar de Dossinkazerne” werd georganiseerd. Voor de ceremonie was er veel publieke belangstelling. Onder de aanwezigen bevonden zich opvallend veel jonge mensen.

Met redevoeringen en bloemenhuldes werden de slachtoffers van het naziregime en hun Belgische handlangers herdacht. Er was eveneens een huldebetoon aan de zigeunerslachtoffers.

Naast de toespraken van de Mechelse burgemeester Bart Somers en van André Flahaut,voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers waren er toespraken en getuigenissen van prominente leden van Joodse verenigingen en ook hier liet de Joodse jeugd zich niet onbetuigd.

Bovendien lazen leerlingen en studenten uit de Brusselse, Antwerpse en Luikse Joodse scholen de namen voor van gedeporteerden en verzetsstrijders. De plechtigheid op de historische plaats in Mechelen waar de Joden werden verzameld voor hun noodlottige reis naar de nazikampen, liet een diepe indruk.

Voorzanger Israël Muller van de Israëlitische gemeente van Antwerpen reciteerde het Kel Malei Ravhamim en het Kaddisj, beide bekende gebeden uit het Judaïsme, ter nagedachtenis van de doden.

Advertentie

De serene plechtigheid werd besloten met koor van de Beth Avivschool uit Brussel die de nationale hymnes van België en Israël zongen en het Joods partizanenlied.

fotoverslag door Rudi Roth 2013