Wensen van de redactie voor het nieuwe jaar 5774

neiuwjaar1-(Copy)

Elk jaar kent zijn goede en minder goede momenten, dat hoort nu eenmaal bij de cyclus die onze opeenvolgende levensjaren kenmerkt. Als we de gebeurtenissen van de voorbije twaalf maanden in onze herinnering oproepen, dan kan iedereen wel terugblikken op enkele tragedies in ons eigen leven of in dat van onze naasten.

We hebben allemaal vrienden die zijn heengegaan,maar we denken ook aan de vreugdevolle momenten die onze kennissen, familie, vrienden of wijzelf mochten beleven: de geboorte van een nieuw kindje, een huwelijksfeest, een gouden bruiloft en vooral ook de alledaagse, gewone dingen des
levens.

Op Nieuwjaar is het moment aangebroken om bij dit alles even stil te staan, eventjes op de pauzeknop in ons hectisch leven te drukken en vervolgens terug te spoelen naar al deze episodes. Wij bevinden ons nu in de periode van de ‘tien ontzagwekkende
dagen’ tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer. Nu is er nog tijd om tot inkeer te komen en ervoor te zorgen dat ons geen slecht lot beschoren wordt.

Onze gebeden, tijdens deze periode van inkeer, refereren meermaals naar de drie waarden die een slecht decreet kunnen afwenden, namelijk: Tesjoevah, Tefilla en Tzedakah.

Advertentie

Deze begrippen staan respectievelijk voor inkeer en ommekeer naar G’d, voor het gebed en voor het beoefenen van liefdadigheid. Onze rabbijnen leren dat deze waarden drie verschillende relationele facetten van
onze Joodse identiteit aanbelangen: Tesjoeva gaat over onszelf: door zelfonderzoek en vergeving vragen voor onze zonden hopen we terug te keren naar G-d en geloof.
Tefillah gaat over onze relatie met de Almachtige waar we in onze gebeden Hem tot Koning kronen en Tzedakah gaat over de relatie met onze medemens.

Werken aan een betere wereld, het joodse concept van Tikoen Olam, begint bij onszelf. Wees een voorbeeld voor de ander, maar vooral ook voor jezelf. Dat is onze wens voor het komende jaar. Een jaar waarin al onze lezers en alle vrienden van het Joodse
volk zullen mogen genieten van wat dit leven te bieden heeft. Dat ze mogen putten uit de bron van vreugde en liefde, en een zoet, vredevol en gelukkig jaar mogen
tegemoet gaan.

De redactie
Louis Davids, erevoorzitter
Terry Davids, algemeen directeur
Michael Freilich, hoofdredacteur