Kris Peeters: “Vlaanderen steunt Palestina maar ook Israël via het Mechelse Holocaustmuseum”

Vlaams Minister President Kris Peeters
Vlaams Minister President Kris Peeters (foto: Christophe Ketels)

Vorige maand sprak minister-president Peeters in de Bozar in Brussel op een UNWRA-conferentie over de hulp aan de Palestijnen. In zijn toespraak vergeleek Peeters de Vlaamse hulp aan de Palestijnen met de ondersteuning van het Vlaamse Holocaustmuseum. Joodse prominenten reageerden ‘not amused’.

We citeren Kris Peeters: “Sinds het Israëlisch-Palestijnse vredesproces het voorwerp uitmaakt van de specifieke aandacht van de Vlaamse regering besloten we om verschillende projecten en programma’s van zowel Palestijnen als Israëli’s te ondersteunen. Vanuit dat oogpunt heeft de Vlaamse regering de opening van de Dossinkazerne het voorbije jaar gesteund en op dezelfde manier voorzien we 150.000 euro per jaar (nvdr vanaf heden echter 250.000 euro) voor de Palestijnen.”

Op onze vraag hoe de link die Peeters tussen de Dossin Kazerne en “de Israëli’s” dient begrepen te worden, bleef de woordvoerder van de minister-president het antwoord schuldig.

Enkele prominente leden van het Forum der Joodse Organisaties, die de avond bijwoonden, waren ‘verwonderd ‘over de vergelijking. Ze verklaarden aan onze redactie dat ze dit in een gesprek met de Minister-President zullen duidelijk maken.

Vorige maand besloot Vlaanderen ook om de hulp aan de UNWRA, het agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen, te verhogen tot 250.000 euro.

Advertentie

In oktober publiceerde de Sunday Times een artikel over een nieuw rapport van het Europese Rekenhof dat onderzocht hoe enorme sommen geld verloren gaan bij de hulpverlening aan de Palestijnen. Volgens het rapport vond meer dan 2,3 miljard euro zijn weg van Europa naar de Palestijnse gebieden maar “zonder dat daar een normaal gebruik van kon worden aangetoond. “Europese controleurs die diverse sites in Jeruzalem, Gaza en de Westbank bezochten maken melding van significante tekortkomingen in het beheer van de gelden”, aldus de krant die het rapport vroegtijdig heeft kunnen inkijken. De Europese auditeurs spreken in het rapport van “een hoog risico voor corruptie.”

De UNWRA heeft de uitzonderlijke status van de enige VN-hulporganisatie te zijn die enkel voor één probleemsituatie,in casu de Palestijnen, actief is. De organisatie bestaat nu al zestig jaar en heeft meer dan 31.000 werknemers in dienst. UNWRA krijgt dan ook veel kritiek omdat het er naar uitziet dat ze in plaats van het vluchtelingenprobleem op te lossen er alles aan doet om het juist in stand te houden.

De minister-president bevestigt nogmaals  link tussen Holocaustmuseum en hulp aan Israëli’s

Op de vraag van onze redactie bevestigde de perswoordvoerder van minister-president Peeters dat de financiële ondersteuning voor de realisatie van het Holocaustmuseum, de Dossinkazerne, in zijn toespraak werd gelijkgeschakeld met de steun aan de Israëli’s. Ook werden ons daarbij voor alle duidelijkheid nog eens exacte bedragen meegedeeld.

Forum der Joodse Organisaties

Eli Ringer van het Forum der Joodse organisatie (FJO) laat weten dat hij ervan overtuigd is dat het FJO deze kwestie  tijdens een volgende gelegenheid bij de minister-president zal aankaarten. “De ervaring leert ons dat Kris Peeters daar positief en met een open geest mee omspringt. Hij gaat zeker het gesprek niet uit de weg ” aldus Ringer.

Ongepast

Advertentie

De Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower, sinds juli 2012 voorzitter van het Joods museum voor Deportatie en Verzet in de voormalige Kazerne Dossin,  noemt de  vergelijking die Peeters maakt  “ongelukkig en ongepast”.