Belgische Caritas medewerker verkoopt anti-Israëlleugens op Terzake

Jan Weuts op Terzake
Jan Weuts op Terzake

Jan Weuts van de organisatie Caritas International zei in Terzake (13/11)  dat er ook geopolitieke belangen spelen bij het verlenen van steun aan de Filippijnen na de doortocht van de verwoestende stormen die het land troffen: “Ik lees nu juist in de Gazette van de Filipijnen dat Israël de plaats inpikte van onze eigen hulpverleners, het Belgische B-FAST team, want de Israëli’s wilden per se op die plaats omdat daar alle journalisten zitten.”

Onze redactie contacteerde Weuts die op het hoofdkwartier van Caritas International in Brussel werkt met de vraag om ons de link naar dat artikel door te sturen. We kregen van hem de link naar de officiële overheidskrant in Manilla maar moesten Weuts laten weten dat daar geen gebenedijd woord van zijn beweringen in terug te vinden was.

“Ja maar deze link is een update waar de Filipijnse overheid deze gevoelige informatie uit verwijderd heeft”, aldus de NGO’er die met dat laatste Joods Actueel leek te onderschatten want wij hadden ondertussen ook de informatie van voor de update geplukt. “Hallo mijnheer Weuts dat klopt niet want in die vorige versie is ook geen woord van uw verhaal terug te vinden”. “Ja maar ik heb het ergens anders vandaan gehaald maar ik ben de informatie op mijn computer kwijt geraakt,” luidde het antwoord.

Daarmee zijn de manifeste hatelijkheden die Weuts doelbewust verspreidt ontmaskerd. In werkelijkheid ondervond het Belgische B-FAST team zeer veel logistieke moeilijkheden om aan hun humanitaire actie te kunnen beginnen maar onze landgenoten kwamen uiteindelijk wel op de afgesproken plaats aan het werk. De Israëli’s hadden daar niets mee van doen. Zij installeerden op verzoek van de Filipijnse autoriteiten hun veldhospitaal op het noordelijke deel van het eiland omdat daar een volledige communicatie- en stroomuitval heerste na de doortocht van de storm. Logisch, want de Israëli’s zijn het meest vertrouwd met acties onder dergelijke omstandigheden. En voor alle duidelijkheid er was geen pers in de buurt te bekennen toen de Israëli’s er aankwamen.

B-FAST
Lierenaar Geert Gijs, die twaalf jaar geleden aan de wieg stond van het B-FAST team, heeft als diensthoofd Disaster Management van het ministerie van Volksgezondheid al tientallen hulpacties in alle uithoeken van de wereld gecoördineerd, ook nu op de Filipijnen was hij de coördinator ter plaatse.

Advertentie

De uitspraken van Jan Weuts op Terzake noemt hij onomwonden stemmingmakerij. “De plaatsen worden overal door de Verenigde Naties aangeduid volgens noodzakelijkheid en het type hulp” aldus Gijs die verder laat weten dat het B-FAST Team altijd zeer goed samenwerkt met Israëlische team. “Het Israëlische team is zeer professioneel. Trouwens dergelijke verklaringen zijn zeer ongepast want er was geen enkele sprake van concurrentie tussen de hulpteams”.

Baby
Toen er later op de week een baby geboren werd in het Israëlische veldhospitaal en de kleine Filippino door zijn ouders uit pure dankbaarheid met de naam Israël bedeeld werd, stuurde Weuts ongevraagd zijn commentaar daarover naar onze redactie: “Ik kan het niet helpen te denken aan een moeder die op dit eigenste moment niet tijdig in een kraamkliniek zou raken omwille van de omweg die ze moet maken in de West Bank…”

Weuts, duidelijk door de mand gevallen, schreef tegen onze redacteur nog het volgende: “En kijk mijnheer, we kunnen ontkennen dat public relations, of geopolitiek een rol speelt in het ontplooien van militaire hulp bij humanitaire crisissen, maar in het geval van de VS en Israël komt dit wat duidelijker in de verf bij een groeiend deel van de publieke opinie, en onmiskenbaar omwille van hun dramatische rol in het Midden-Oosten.”

Hiermee komt de aap duidelijk uit de mouw.