Ook Israël rouwt na overlijden ‘faire president’ Nelson Mandela

nelson-mandela-statesman-quote-i-cannot-conceive-of-israel-withdrawing-if-arab-states“We delen in de rouw van het Zuid-Afrikaanse volk” liet president Shimon Peres optekenen nadat hij hoorde dat “Madiba” gisterennacht op 95-jarige leeftijd in Johannesburg was overleden. “Een vader des vaderland en een wijze man met een vredevolle visie”, aldus de Israëlische president“. “Hij zal herinnerd worden als een moreel leidsman van de eerste orde” voegde premier Netanyahu er in een verklaring nog aan toe.

Alle Israëlische kranten publiceren artikels waarin  de verwezelijkingen van Mandela als president worden aangekaart en opiniemakers loven hem eensgezind voor de geweldloze  manier waarop hij gestreden heeft om een eind te maken aan racisme en onmenselijkheid in Zuid-Afrika.

In zijn relatie met Israël wordt hij gezien als iemand die in het Palestijns-Israëlisch conflict altijd en overal probeerde op een faire manier met zowel de Israëlische als de Palestijnse standpunten rekening te houden, hetgeen zeker niet van aartsbisschop Desmond Tutu kan gezegd worden. Hoe zeer Nelson Mandela ook opkwam voor de rechten van de Palestijnen hij sprak ook openlijk zijn erkenning uit voor de legitimiteit van het zionisme en het Joodse nationalisme dat ernaar streeft om het recht van een Joodse staat binnen veilige grenzen te behouden en te doen erkennen.

Joodse werkgever ondanks heersende apartheid 

Joden speelde ook een cruciale rol in het leven van Mandela. Zo was zijn  eerste werkgever jarenlang de Joodse advocaat Lazer Sidelsky en dat op een ogenblik dat het allesbehalve geaccepteerd werd door het apartheidsregime of de publieke opinie dat een advokatenkantoor een “zwarte medewerker” in dienst nam. Mandela schreef in zijn autobiografie (1994) dat het hem opgevallen was dat Joden ruimdenkender waren dan zijn andere ‘witte’ landgenoten. Dat fenomeen schreef hij toe aan het feit dat Joden zelf vaak met vervolging en verdrukking geconfronteerd werden in de loop der geschiedenis.

Advertentie

Academische onderscheiding
In december 1997 nam president Mandela een eredoctoraat Filosofie van de Ben-Goerion Universiteit in ontvangst.