Forum der Joodse Organisaties bericht bij het overlijden van Jean-Luc Dehaene

Het Forum der Joodse Organisaties heeft vandaag volgend persbericht verspreid naar aanleiding van het overlijden van gewezen premier Dehaene.

Gisteren heeft de Joodse gemeenschap van België met oprechte droefenis het heengaaan van Oud-premier Jean-Luc Dehaene vernomen. 

Aan zijn familie betuigt het FORUM der Joodse Organisaties de gevoelens van innige deelneming met het verlies dat hun zo smartelijk heeft getroffen.

Minister van Staat Jean-Luc Dehaene zal de Nationale en Europese geschiedenis ingaan als een staatsman die robuuste daadwerkelijkheid koppelde aan een gevoelige menselijke inborst.

Toen ik samen met wijlen David Susskind, als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap van België, de eerste contacten heb genomen met Jean-Luc Dehaene betreffende de problematiek van de Joodse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hebben wij kunnen vaststellen dat de toenmalige premier de gevoeligheden en de noden van de oorlogsslachtoffers ten volle begreep.

Advertentie

Tijdens zijn premierschap werd inderdaad de beslissing genomen om de Joodse oorlogsslachtoffers alsdusdanig te erkennen en werd in 1999 een nationale Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie Buysse I) opgericht.

Deze commissie had als opdracht opzoekingswerk te verrichten om opheldering te brengen over het lot van de tijdens de Tweede Wereldoorlog geplunderde of gedwongen achtergelaten joodse bezittingen, en heeft het mogelijk gemaakt geplunderde goederen te restitueren of de eigenaars ervan te vergoeden.

De Joodse gemeenschap van België zal hem hiervoor eeuwig dankbaar zijn.

Eli Ringer, Oud-voorzitter