Gemeenschappelijke verklaring van de joodse en de moslimgemeenschappen

Joden en moslims ontmoetten elkaar ook al vorige maand na de aanslag in Brussel
Joden en moslims ontmoetten elkaar ook al vorige maand na de aanslag in Brussel

“Vandaag lanceren de joodse en de moslimgemeenschappen een oproep tot het in stand houden van respectvolle relaties, tussen alle leden, van alle religieuze en filosofische gemeenschappen in België, en meer bepaald, tussen hun beider gemeenschappen en elkeen die daartoe behoort”. Zo begint een persbericht van zowel joodse als moslimverenigingen.

België moet een voorbeeld blijven van een samenleving, waarin elkeen zich in de best mogelijke omstandigheden kan ontplooien, en zijn democratische overtuigingen kan verdedigen, met respect voor de andere.

De conflicten die buiten België plaatsvinden, hoe hevig ook, en waarvan we hopen dat ze zo spoedig mogelijk vreedzaam zullen beëindigd worden, mogen de relaties tussen de inwoners van ons land, die diverse godsdiensten belijden of uiteenlopende overtuigingen aanhangen, niet aantasten noch leiden tot vijandige onderlinge verhoudingen.

Onze oproep kadert in onze inzet voor een pluralistische samenleving, die de verschillen en de vrijheid van meningsuiting respecteert, en het behoud ondersteunt van een sociale evenwichtige verbondenheid.

Via deze gemeenschappelijke communicatie hopen we, bij elkeen, de dynamiek van de dialoog verder te bevorderen, met respect voor een actief burgerschap, en verzetten we ons stellig tegen gedragingen of uitingen die kunnen aanzetten tot haat ten aanzien van de andere, van welke afkomst, of filosofische of religieuze overtuiging hij of zij ook is.

Advertentie

Bron: www.fjo.be