Yasmine Kherbache en Joods Forum klaren onenigheid uit

IMG_5337 (Copy)
Rafy Werner (links); Yasmine Kherbache en Hans Knoop

Vorige maand nam Hans Knoop, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties, sp.a politica Yasmine Kherbache onder vuur voor haar steun aan de nieuwe beweging van de rabiaat anti-Israëlische Dyab Abou Jahjah.

Na een gesprek tussen Kherbache en het FJO lijken de belangrijkste meningsverschillen uitgeklaard. De Joodse organisatie verspreidde volgens statement op zijn website.

Op 4 december jl. heeft ten burele van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) in Antwerpen een ontmoeting plaats gevonden met SP.A politica Yasmine Kherbache. Namens FJO namen voorzitter Raphael Werner,  medebestuurslid journalist Hans Knoop en Kevin Deutsch deel aan het gesprek.

Het FJO had enkele weken geleden met afkeuring gereageerd op mediaberichten waarin melding werd gemaakt van sympathie die Yasmine Kherbache zou hebben betuigd met de onlangs door Abou Jahjah opgerichte beweging Movement X.

Het FJO was met name ontsteld over het feit dat juist Kherbache haar sympathie voor die beweging had getoond, omdat zij bekend staat als een vriend van de joodse gemeenschap en evenzeer ondubbelzinnig -zij het niet kritiekloos- het bestaan van de staat Israël steunt.

Advertentie

In het gesprek werd duidelijk dat de mediaberichten waarop FJO zich baseerde naar het oordeel van Yasmine Kherbache geen juist beeld van de feitelijke situatie weergaven. Anders dan gesteld, of gesuggereerd is zij NIET tot Movement X toegetreden.

Kherbache verzekerde beide FJO-bestuursleden dat zij zich geenszins kan vinden in het standpunt van Jahjah met betrekking tot Israël, maar wel staat voor eerbiediging van mensenrechten en discriminatiebestrijding.