Israëlische soldaat bezoekt blije ouders geredde Palestijnse baby


Vorige week woensdag ging de 23-jarige luitenant Moran Gershi op bezoek in het Hassadah ziekenhuis in Jeruzalem. De jonge Israëlische soldaat stond aan het hoofd van een militair medisch team toen er een moeder met haar baby arriveerde aan een Palestijnse grensovergang. Gershi bood onmiddellijk hulp en riep een helikopter op. De zuigeling die een hartaanval gekregen had, werd overgevlogen naar Jeruzalem voor verdere behandeling.

De Palestijnse vader bedankte de militairen voor het redden van zijn kindje.

“Het is de normaalste zaak om Palestijnen te helpen als ze dringend medische verzorging nodig hebben. Iedereen die hulp nodig heeft, krijgt die ook en achtergrond speelt daarbij geen rol.”

Op donderdag, een dag later, werd een Palestijns peutertje dat stikte na het inslikken van een snoepje ter plaatse succesvol gereanimeerd. “Dit is niet het beeld dat elders in de wereld over ons wordt opgehangen”, aldus Gershoni “maar het is wel de werkelijkheid. Wij hebben gezworen dat we geen onderscheid maken tussen leven en leven en dat is wat we elke dag in de praktijk brengen. Dit zijn de waarden en normen die het echte gelaat van ons leger toont “.

In december 2013 sloot het Hassadahziekenhuis in Jeruzalem een samenwerkingsakkoord met het Brusselse Jules Bordetziekenhuis in aanwezigheid van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.