Politieke reacties bij heengaan Louis Davids

davids vrt
Klik voor het fragment op het VRT nieuws

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), stuurde volgende reactie naar aanleiding van het droevige nieuws dat Louis Davids vandaag was overleden:

“Ik ben diep ontroerd door het overlijden van Louis Davids. Zijn grootste verdienste is dat hij de Vlaamse en de Joodse gemeenschap, na een heel donkere periode, dichter bij elkaar heeft gebracht. Wetende wat de Joodse mensen hebben meegemaakt, zijn het alleen de heel groten die zoiets kunnen …”

Vice-premier Kris Peeters (CD&V) tweette

Oprechte medeleven aan familie en vrienden van Louis Davids. Stond voor verdraagzaamheid en veerkracht.

Burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA):

Advertentie

Louis Davids heeft gedurende meer dan 40 jaar een prominente rol gespeeld binnen de Joodse Gemeenschap als stichter en hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad. Hij zal blijvend herinnerd worden als een culturele bruggenbouwer en onvermoeibare voorvechter van integratie van de Joodse Cultuur binnen Vlaanderen. In het bijzonder als voorzitter van het Comité ter Bevordering van de Nederlandse taal binnen de Joodse Gemeenschap dat jaarlijks alle Joodse scholen betrok bij een grote voordrachtavond. Ik wens de familie Davids en Frelich veel sterkte.
 


Schepen van Cultuur en Erediensten in Antwerpen, Philip Heylen (CD&V)

Het is een dag van rouw voor de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Ik wil mijn innige deelneming betuigen aan de familie en vrienden van Louis Davids, naar aanleiding van het overlijden van de bezieler en voormalig hoofdredacteur van eerst het Belgisch-Israelitisch Weekblad (BIW) en later Joods Actueel. Louis Davids was een grote mijnheer die zijn hele leven lang een stem gegeven heeft aan de Antwerpse Joden, aan de Vlaamse Joden. Hij is altijd een man van de traditie en de dialoog geweest, lang voor het interreligieus overleg geboren werd. Een Joodse wijsheid zegt: “De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt.” Louis Davids heeft er onnoemlijk veel van gemaakt, en mijn gedachten zijn vandaag bij zijn familie en nabestaanden.

Peter De Roover, erevoorzitter Vlaamse Volksbeweging en parlementslid (telefonische reactie)

Louis Davids heeft er alles aan gedaan om zijn gemeenschap in te bedden in de Vlaamse gemeenschap. Een echte bruggenbouwer die door de manier waarop hij dat deed blijvend respect afdwingt. Nu hij ons ontvalt rijst de gedachte “hadden we maar meer mensen zoals hij”.

Filmmaker en politicus Luckas Vander Talen (Groen)

De historische verdienste van Louis Davids is dat hij zijn gemeenschap een gewaardeerde plaats bezorgt heeft in Vlaanderen. Hij deed dat met aandacht en openheid voor iedereen.