Wie was Louis Davids?

Louis Davids met dochter Terry bij de inhuldiging van de deportatietrein vorig jaar in Mechelen (foto: Jan Smets)
Louis Davids met dochter Terry bij de inhuldiging van de deportatietrein, vorig jaar in Mechelen (foto: Jan Smets)

Louis Davids, geboren op 7 maart 1928, ontsnapte aan de dood door als 14-jarige jongen uit de 19de deportatietrein van Mechelen naar Auschwitz te springen. Hij kon vervolgens onderduiken tijdens de oorlogsjaren in een klooster in Namen.

Davids werkte na de oorlog als verslaggever bij het Nederlands Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) maar richtte in 1954  het Belgisch Israëlitisch Weekblad (BIW ) op, waarvan hij ook meer dan vijftig jaar hoofdredacteur was. Het BIW is de voorloper van Joods Actueel, het magazine waarvan hij erevoorzitter was.

Davids was voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van de Nederlandse Taal binnen de Joodse Gemeenschap, een organisatie die ijverde voor het Nederlands als voertaal binnen de Joodse gemeenschap. Hij kreeg voor zijn onafgelaten inzet de prestigieuze Visser-Neerlandiaprijs.

Louis Davids was gedurende tiental jaar bestuurder bij de Antwerpse Moriah synagoge waar hij tot voor kort nog elke week deelnam aan de sabbatdienst.

In 1970 richtte Louis Davids de Antwerpse contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen op.  Omwille van het elan waarmee hij ijverde voor het verbeteren van relaties tussen Joden en christenen werd hij zelfs uitgenodigd op het Vaticaan en in audiëntie ontvangen door Paus Johannes Paulus II. Om dezelfde reden werd hij door koning Boudewijn op het paleis ontvangen.

Advertentie

Onder zijn impuls werd de  Synagoge Nationale Luchthaven  Zaventem een feit.

Louis Davids werd met eenparigheid van stemmen verkozen als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Journalisten  en hij droeg net als veel prominente politici de titel van Europese  eresenator

Louis Davids was decennialang  een begaafd en veel gevraagd redenaar. HIj  sprak talloze keren over Joodse onderwerpen op verzoek van verenigingen en organisaties in binnen-en buitenland.