Nieuw boek: “150 Palestijnse fabels waarover de media zwijgen”

Verbroederingsmoment tussen Israëlische en Palestijnse jonge mensen vorige zomer (foto: Nati Shohat/Flash90)
Verbroederingsmoment tussen Israëlische en Palestijnse jonge mensen vorige zomer (foto: Nati Shohat/Flash90)

Op 2 december vorige maand werd in Nederland het merkwaardige boek “150 Palestijnse fabels” voorgesteld door Tom S. van Bemmelen, voorzitter van Likoed Nederland en gewezen lid van de Eerste Kamer. Dit boek bevat de honderdvijftig meest geuite beschuldigingen aan het adres van Israël ook al blijken deze aantijgingen meestal onjuiste en dikwijls ook flink verdraaid te zijn. De lijst van valse beschuldigingen is vaak onuitputtelijk en daarom beperkt de auteur zich tot de 150 meest voorkomende fabels.

Rony Boonen

Er is in het boek voor gezorgd dat de diverse leugenachtige fabels een afgerond beeld geven betreffende het onderwerp zodat het boek in een willekeurige volgorde kan worden gelezen. Door fabels op trefwoord te rangschikken kan het boek gemakkelijk gebruikt worden als naslagwerk.

Wij stelden dan ook aan de auteur de voor de hand liggende vraag: Waarom dit boek?

Van Bemmelen: “Ik heb dit boek geschreven met de steun van Likoed Nederland. Wij wilden vooral reageren op diverse artikelen die in de pers verschenen en onwaar waren. Reacties van onzentwege werden meestal niet beantwoord en werden zeker niet gepubliceerd. En dus dachten we, we brengen zelf een boek uit. We wilden enkel en alleen de echte, reële feiten laten spreken. Na heel wat overleg kozen we ervoor om een uitsluitend zakelijk en feitelijk boek te maken en uiteraard hopen we dat het ons is gelukt.

Advertentie

Het was belangrijk om de discussie aan de hand van reële feiten te voeren. Op die manier kunnen we waarschijnlijk ook de haatgevoelens van de mensen benaderen. Gevoelens die heel destructief zijn in zowel het streven naar vrede als voor hun persoonlijkheid zelf. Gelukkig heb ik zelf nooit haatgevoelens gekoesterd tegenover anderen. Ik vermoed dat mensen met haatgevoelens slechts één doel hebben en dat is die haat waarmaken. Ik ben de mening toegedaan dat momenteel heel wat Palestijnen misbruikt worden door de Palestijnse Autoriteit om juist die haat te blijven aanwakkeren. In de vroegere vredesakkoorden werd aangedrongen op en was er overeengekomen om tot een vredesopvoeding te komen. Vandaag zien we dat alleen het tegenovergestelde is gebeurd.

Ik kan me best voorstellen dat de Palestijnse overheid deze haat nodig heeft, want ze hebben uiteraard een vijand nodig om zich te handhaven. Wanneer er een gezonde kritiek op het leidershap zou ontstaan, dan zou dit de redding van de vredesgesprekken kunnen betekenen.

Wij hopen dat de Engelse vertaling, die later op dit jaar moet volgen, een weg kan vinden naar de Palestijnen zodat ze misschien zelf tot een ander inzicht kunnen komen.”


Hoe werd het boek tot vandaag ontvangen?

Van Bemmelen: “Heel goed, via het internet zelfs bijzonder goed. Bij de online winkel Bol.com moest binnen de week overgegaan worden tot een extra bestelling omdat de eerst geleverde exemplaren direct waren uitverkocht. Anderzijds waren er ook heel wat bestellingen via de website Likoed.nl en via de uitgever. Nu hopen we op een spoedige vertaling in het Engels.”

Wat zijn volgens u de bekendste van deze fabels?

Van Bemmelen: “Ach ja! Dat zijn natuurlijk die fabels die zoveel mogelijk schade willen toebrengen aan Israël. Het zijn vooral deze die het gemakkelijkst in het geheugen liggen en waarbij de lezer of de toehoorder absoluut niet hoeft na te denken.

Advertentie

Ik heb er enkele op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld: Israël is een apartheidsstaat waarbij men Israël probeert te linken aan de meest verfoeilijke regimes ter de wereld en vergelijkt met nazi-Duitsland. Men spreekt over de bezetting van de West Bank. Men spreekt bewust over een bezetting omdat dit beeld is gelinkt aan de nazi’s.

Het waterschaarste komt ook regelmatig opduiken, de bezetting van Gaza en de daarmee gepaard gaande oorlogsmisdaden enzovoort enzoverder. Al deze situaties worden in ons geheugen geramd door de media. Vele van deze hardnekkige leugens zijn ondertussen ook al in onze schoolboeken opgenomen.

Het ligt voor de hand dat we dit boek zo breed mogelijk willen verspreiden. Want we vragen ons steeds meer en meer af waarom de media zo oorverdovend zwijgen over de georganiseerde haatcampagnes van de Palestijnen in scholen en onder de jeugd? Wij hebben hier in Nederland het boek ook geschonken aan onze parlementairen. Hopelijk vindt het boek ook zijn weg naar studenten en de media.”

Shakespeare

Professor Afshin Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de universiteit van Leiden en columnist bij het weekblad Elsevier kreeg het eerste exemplaar in handen en zei: “U schenkt het boek met de 150 fabels aan iemand die geboren is in een land waar dagelijks 150.000 van die fabels worden geboren (Iran, nvdr). Alle kinderen moeten in Perzië bij het begin van de week over de vlaggen van Amerika en Israël lopen en er zijn miljoenen kinderen in Iran. Volgens de ayatollahs is Israël een illegale staat, niet legitiem volgens de sharia. Islamitische grond mag niet toebehoren aan niet-moslims en dat is een religieus principe.”

En hij voegde er verder aan toe: “Ik had altijd verwacht dat mensen die Kant, Hegel en Shakespeare lezen, die goed zijn opgeleid in Europa en Noord-Amerika verstandiger zouden zijn dan de mensen in het Midden-Oosten. Dat die niet door fabeltjes zouden worden opgevoed. Maar dat is helaas niet zo.”

“Iran, Hamas en anderen willen juist het Israëlisch Palestijnse conflict als een eeuwig conflict, als centrum van alle bewegingen op aarde zien”, aldus professor Afshin Ellian.

Elie Wiesel

Professor Hans Jansen is auteur van het standaardwerk Christelijke theologie na Auschwitz en verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut in Brussel. Hij vroeg zich af hoe het te verklaren is dat de media wereldwijd blijven zwijgen over de hemeltergende ideologie van Palestijnse vijandschap en haat die dikwijls in de fabels onder woorden worden gebracht. Waarom komt er nauwelijks protest in het Parlement of in de Europese Unie? Hij vroeg het aan Elie Wiesel, zijn grote voorbeeld: “Hoe is dit zwijgen over zoveel grote leugens te verklaren?”

Elie Wiesel: “De wereld zwijgt omdat onverschilligheid het grote gevaar is, waarvan de Joden altijd weer in eerste instantie het slachtoffer worden.”

In een toespraak ter gelegenheid van de opening van het Anne Frank Huis in Amsterdam stelde hij: “Antisemitisme is slecht, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de toeschouwer. Er waren drie rollen in de tragedie van de Tweede Wereldoorlog: de moordenaar, het slachtoffer en de toeschouwer.
En zonder de toeschouwer zou de moordenaar nooit zoveel slachtoffers hebben gemaakt. Heel mijn leven heb ik geprobeerd de onverschilligheid van de toeschouwer te bestrijden. Want de Joden zijn in de eeuwenoude geschiedenis van het antisemitisme tot in onze tijd in eerste instantie het slachtoffer geworden van de onverschilligheid.

Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid. En dat wil zeggen dat het tegengestelde van kennis niet onwetendheid is, maar onverschilligheid. Het tegenovergestelde van hoop is niet zonder hoop leven, maar onverschillig in het leven staan. Het tegenovergestelde van leven is niet dood, maar onverschilligheid voor leven en dood.

En daarom geloof ik dat literatuur, kunst, schrijven, onderwijzen of werken voor de menslievendheid, maar één doel heeft: de strijd aangaan tegen onverschilligheid. Want dat tast alles aan, het sust in slaap en doodt nog vooraleer gedood wordt. De onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren.

Het is een prachtig boek, boeiend geschreven en hard nodig in deze rumoerige tijden. Laten we hopen dat het boek zijn weg vindt.”

150 Palestijnse fabels
Tom S. van Bemmelen
378 pagina’s, Uitgeverij Aspekt
ISBN: 9461538324
Online te koop bij
www.bol.com voor €19,95