Politici feliciteren Israël met verjaardag – behalve groen en sp.a “schandalig”

U kan in Joods Actueel de wensen lezen van onze excellenties naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Israël vandaag. De reacties van de linkse partijen wekt echter wrevel op bij velen in de Joodse gemeenschap. Michael Freilich noemde deze in zijn voorwoord in Joods Actueel zelfs “schandalig”

Zoals u kan lezen (hier) zijn de meeste reacties hartelijke en warme wensen van vriendschap en geluk. Dat geldt echter niet voor de verklaringen die wij mochten ontvangen van de linkse partijen Groen en sp.a.

Uiteraard publiceren wij ook deze berichten want het is niet omdat wij het met een mening oneens zijn, dat we deze in de doofpot steken. Het staat ons natuurlijk wel vrij om deze te bekritiseren, wat Michael Freilich hieronder ook doet.

Michael Freilich: “Waarom ik hun berichten schandalig vind? Omdat deze twee partijen er niet eens in slagen om het woord ‘gelukwensen’, ‘proficiat’ of enige andere variant van feliciteren te gebruiken. Het is alsof ze nijdig zijn dat ze überhaupt om een reactie gevraagd werden. Groen stelt zelfs openlijk dat het Israël pas geluk kan wensen met zijn verjaardag wanneer een onafhankelijk Palestijnse staat zal bestaan. Tot die tijd moet de Joodse staat alvast niet op veel sympathie rekenen.

Ons lijkt het ook alsof beide partijen, net als coalitiepartners, onder één hoedje speelden om ons hun reactie te sturen. Beide berichten zijn ongeveer even lang, kwamen bij ons toe kort na elkaar, net op de dag voor de gestelde deadline én werden tot slot niet verstuurd namens de partijvoorzitter maar in naam van de partij in het algemeen – en dat ondanks onze expliciete vraag voor een boodschap van John Crombez (sp.a) en Meyrem Almaci (groen). In hun boodschappen wordt de hoop gekoesterd op vrede in het Midden-Oosten en een einde aan het geweld, daar is niets mis mee. Ook de andere politici drukken die hoop uit, maar het is niet omdat er nog geen vrede is of omdat je kritiek hebt op het beleid van Israël, dat je daarom openlijk moet laten blijken niet blij te zijn met het loutere bestaan van Israël.

Dit toont hoe mainstream het antizionisme wel geworden is vandaag. En we weten allemaal dat antizionisme snel ontaardt in antisemitisme.

Advertentie

Is het niet toevallig dat alle andere partijen in hun boodschappen waarschuwen voor het opkomend antisemitisme en dat het net groen en sp.a zijn die daar met geen woord over reppen? Ik denk het niet. Want voor hen bestaat er geen antisemitisme. Alle anti-Joodse incidenten klasseren zij ofwel onder de noemen van ‘legitieme kritiek op Israël’ of als ‘daden van een gestoorde individueel’.”