“Allah stuurde Hitler om Joden te straffen”

Een prediker op de officiële Palestijnse televisie vertelde dat Hitler deel uitmaakte van een reeks mensen die door Allah, door de geschiedenis heen, waren gestuurd om Joden te straffen vanwege hun slechte gedrag en om hen een lesje te leren. De prediker onderwees in de preek van afgelopen vrijdag dat, ondanks al deze straffen, de Joden ‘niets hebben geleerd van de gebeurtenissen in de geschiedenis’ en zij hun slechte gewoonten blijven volgen. Of hoe Israëlhaat naadloos overgaat in Jodenhaat.

Bron: brabosh.com

De Joden verdienen hun straf, verzekerde hij zijn toehoorders. Hun mentaliteit is er een van “arrogantie … superioriteit ten opzichte van andere mensen … afzondering.” Joden zijn “van plan en systematisch bezig om oorlogen en ruzies in de hele wereld aan te stichten.”

“Vanwege dit gedrag zijn de Joden gestraft. Eerst stuurde Allah de Babylonische Nebukadnezar om de Eerste Tempel te vernietigen, daarna stuurde hij de Romeinse Titus om de Tweede Tempel te vernietigen en vervolgens Hitler en de koningen van Europa om de Joden uit te roeien. En toch leerden de Joden hun les niet.”

De rede van  van vrijdag 19 oktober 2018 werd rechtstreeks uitgezonden op de Palestijnse nationale omroep, de Palestinian Authority TV (PA -TV). Hieronder de letterlijke tekst en beelden:

Advertentie

(Koran): ‘Ga over de hele aarde en observeer hoe het einde was van degenen die ontkenden’ … De bezettingsregering heeft niets geleerd van de geschiedenis, van de corruptie van de Kinderen van Israël de eerste en de tweede keer.

Het heeft niets geleerd, zij [de Joden] leerden niet van wat Nebukadnezar met hen deed, zij leerden niet van wat Titus, de grote Romeinse leider, met hen deed, zij leerden niet van wat Hitler met hen deed en de koningen van Europa en Spanje – zij hebben niets geleerd.

Ze bleven zich op dezelfde manier gedragen: de mentaliteit van arrogantie tegenover andere mensen. De mentaliteit van superioriteit ten opzichte van andere mensen. De mentaliteit van afzondering, de mentaliteit van vestiging. Deze mentaliteit, een ideologie van plannen en systematisch werken om oorlogen en conflicten in de hele wereld aan te stichten. Die [Joden] hebben niets geleerd van de gebeurtenissen in de geschiedenis.”

Bronnen:

♦ naar een artikel Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik “PA TV sermon: Hitler was sent by Allah to punish the Jews” van 22 oktober 2018 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)

♦ naar een artikelWATCH: Allah Sent Hitler to Punish the Jews, Says Palestinian Preacher” van 22 oktober 2018 op de site van United With Israel