Shoah herdenking in federale Kamer op 23 januari.

de jaarlijkse herdenking in de kamer in het jaar 2018

Naar jaarlijkse gewoonte wordt een herdenkingsplechtigheid gehouden in de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de Internationale Dag van Herinnering aan de Slachtoffers van de Holocaust op 27 januari. Die vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 om 14u en is live te volgen via de website van het parlement.

Hieronder het programma:

Verwelkoming door de heer Siegfried Bracke, Voorzitter van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

™Thematoespraak door mevrouw Laurence Schram, Senior Researcher bij de Kazerne Dossin (Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten) in Mechelen: « Wanneer het onaanvaardbare de norm wordt. »

Advertentie

™‘Hebrew melody’ van Joseph Achron door de heer Wim Ilsen, viool, artistiek directeur en vioolsolo van het Young European String Camerata

™Getuigenis van Baron François Englert, ondergedoken kind, Nobelprijs voor de Natuurkunde 2013:
« Eerbetoon aan de Rechtvaardigen: getuigenis van een ondergedoken kind »

™‘Nigun’ van Ernest Bloch door de heer Wim Ilsen, viool, artistiek directeur en vioolsolo van het Young European String Camerata

™Tussenkomsten van mevrouw Charlotte Mens en de heer Maximilien Ngendakumana, laureaten van de schrijfwedstrijd 2018 georganiseerd door
de « Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis »