Raad van State bevestigt belang van Godsdienstvrijheid

Terry Davids, hoofdredacteur van Joods Actueel, zegt in een mededeling dat ze tevreden is dat de Raad van State een eind maakt aan de inperking van de godsdienstvrijheid in ons land. In een arrest dat op dinsdag in kortgeding werd uitgesproken, oordeelt de Raad van State dat de beperkingen voor de erediensten te streng zijn. De godsdienstvrijheid zit dus in het DNA van de Belgische grondwet, zoals dat trouwens in elke democratische bestel het geval is.

“Dat er in ons land geen collectieve misvieringen of andere erediensten mogen plaatsvinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is overdreven” aldus de Raad van State die ook verwijst naar de donkere dagen die er zitten aan te komen, en de nood aan spiritualiteit die mensen in de komende periode kunnen voelen.

Terry Davids zegt al jarenlang op te merken dat gelovigen steeds minder op tolerantie van andersdenkenden kunnen rekenen”. Volgens Davids wordt dat geïnspireerd door een strijdbaar atheïsme dat zich stilaan als een verplichte staatsgodsdienst begint te gedragen.

Het ziet er naar uit dat Open VLD een antiklerikale kaart trekt die in een vorige eeuw thuishoort en waarvan men mocht hopen dat die sinds de schoolstrijd werd opgeborgen.
Dat voorzitter Egbert Lachaert vindt dat er momenteel andere prioriteiten zijn dan de erediensten en Gwendolyn Rutten (Open VLD) de uitspraak van de Raad van State onbegrijpelijk noemt met de opmerking “ik ben “humanist” en “met hoeveel mensen mag ik samenkomen om mijn mens-zijn te beleven” illustreert deze onverdraagzaamheid treffend.
Zeker als men weet dat zij en haar echtgenoot met een selfie en een lockdownfeest de coronamaatregelen aan de spreekwoordelijke laars lapten.

Beluister hieronder de reactie van parlementslid Michael Freilich (N-VA) en voormalig hoofdredacteur van Joods Actueel op Radio 1