Lockdowfeesten: “Een spijtige zaak voor iedereen”


“In het Jodendom is er één principe dat als een paal boven water staat: de wet van het land waar je woont is de wet die moet nageleefd werden” dat zegt Terry Davids, directeur van Joods Actueel. Ze is bijzonder geraakt door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, ondanks de corona-verordeningen.

Terry Davids

”Het is bijzonder spijtig dat enkele tientallen mensen, die zich blijkbaar niet storen aan de regels, een beeld vertekenen voor alle joden in ons land die wél afstand houden en zich wel nauwgezet aan het aantal toegestane contacten houdt.”

Het Rabbinaat van de Orthodoxe Israëlitische gemeente stuurde deze voormiddag ook een dringende oproep aan haar leden zich aan de coronamaatregelen houden.

Stigmatisering

Terry Davids betreurt het feit dat de pers het nodig acht het geloof van de overtreders te vermelden als het om de Joodse godsdienst gaat terwijl bij de vele honderden overtredingen van niet-joodse feesten er niet bij wordt vermeld of de feestvierders katholiek, protestants of vrijzinnig zijn. “Dit wakkert enkel het antisemitisme aan. Het is een feit dat de overgrote meerderheid van de joodse Belgen zich wel degelijk aan de covid19-maatregelen houden”, besluit ze.

Advertentie

Ook burgemeester Bart De Wever merkte terecht op dat stigmatisering van een bevolkingsgroep geen uitkomst biedt, maar dat iedereen wel de regelgeving dient te eerbiedigen.

Niet door de beugel

Regina Sluszny van het Forum der Joodse Organisaties zei deze ochtend in een reactie op Radio 1 dat dit soort feestjes alvast niet door de beugel kan, “maar wat doe je er als burger aan als mensen zo onverstandig zijn om de regels met voeten te treden.”

Het gesprek op Radio 1 kan u beluisteren via deze link:
https://radio1.be/politie-legt-opnieuw-feest-stil-joodse-wijk-antwerpen-tafels-waren-gedekt-voor-meer-dan-honderd