Video van Palestijnse skaters die Joden lastigvallen miljoenen keer bekeken

In YouTube filmpjes zien we Amjad en Adham Saleh, tweelingsbroers uit Gaza, de straten en voetpaden de Joodse buurt van Antwerpen letterlijk onveilig maken. Ze rijden tegen hoge snelheid rakelings langs mensen met een Palestijnse vlag en roepen daarbij luidkeels “Free Palestina”. Ze vallen Joodse voorbijgangers lastig, houden zich niet aan de verkeersregels en vormen ronduit een gevaar voor hun medeburgers. De filmpjes werden meer dan 2 miljoen keer bekeken.

In het filmpje geven ze zelf toe dat ze uit zijn op een provocatie. Hieronder een compilatiefilmpje van hun acties:

N-VA Kamerlid Michael Freilich veroordeelt het gedrag en waarschuwt tegen het importeren van het Midden-Oostenconflict in onze straten. “Deze tweelingbroers zijn afkomstig uit Gaza en vluchtten vijf jaar geleden naar België. Hier kregen ze asiel, huisvesting en een job. Dan is het ook bijzonder spijtig dat ze mensen lastig vallen, ze zouden beter moeten weten. Joden in Antwerpen zijn trouwens helemaal geen Israëlische staatsburgers maar Vlamingen.”

Joods Forum
Het FJO legde klacht neer bij UNIA en vraagt dat die de zaak onderzoekt. Volgens juristen is er sprake van verschillende misdrijven zoals het zondigen tegen de verkeersregels, belaging met de verzwarende omstandigheid dat specifiek Joden worden geviseerd (antisemitisme). Ook zou dit als een niet toegelaten manifestatie kunnen worden omschreven. Tot slot doen de desbetreffende video’s ook vragen rijzen over de inburgering van vluchtelingen.

Uitnodiging
Tot slot reikt Freilich ook de hand naar de broers. “Het zou toch mooi zijn indien ze een video maakten over en met de Joodse gemeenschap in plaats van er tegen op te hitsen. Zeker aangezien ze een enorm aantal volgers hebben die ze met hun filmpjes bereiken. Dat zou pas een positieve boodschap voor de samenleving zijn.”