Joods Forum verduidelijkt standpunt over vaccinaties

Het Forum der Joodse Organisaties liet weten dat de inwoners in de buurten die getest zullen worden (in de pers heel de dag omschreven als de joodse wijk) best prioritair gevaccineerd zouden worden, indien uit de grootschalige testing zou blijken dat daar meer besmettingen zijn.

“Dit is een zeer onbezonnen uitspraak die vooral onbegrip en woede bij de brede bevolking zal opwekken”, aldus een zichtbaar geëmotioneerde Terry Davids, algemeen directeur van Joods Actueel. “Ik distantieer mij volledig van deze uitspraak, en met mij nog heel veel andere Antwerpenaren die wonen in de geviseerde wijken.

N-VA leden André Gantman en Michael Freilich kunnen zich vinden in die kritiek: “De vaccinatiestrategie is uitgestippeld door de daarvoor opgerichte taskforce, en die volgorde dient ook aangehouden te worden”, stellen ze streng, “iedereen is gelijk voor de wet”.

VERDUIDELIJKING – (toevoeging om 21:00u op donderdag 21/01/21)

Advertentie

Hans Knoop, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties stuurde volgende verduidelijking over zijn woorden:

Gevraagd door enkele Vlaamse media wat de reactie van het Forum is op de massale voorgenomen testing op Covid- 19 heb ik geantwoord dat het Forum dat voornemen van harte en met overtuiging steunt.

Op de vraag wat het Forum kan of gaat doen als blijkt dat inderdaad de besmettingen in tweede stadswijken met grote Joodse populatie tot vier keer hoger is dan in andere delen van de stad heb ik geantwoord dat het dan misschien een idee zou zijn de getroffen wijken met voorrang te vaccineren. Ik heb het nadrukkelijk NIET over alleen de Joodse inwoners van die wijken gehad. Door de beknoptheid van het statement heb ik dat laatste element niet kunnen toelichten. Uiteraard verwerp ik de gedachte dat welke bevolkingsgroep dan ook- mits daartoe medische redenen zijn- voorrang bij vaccinatie zou moeten krijgen.

Het verwijt dat Joden de veroorzakers van de besmettingen zouden en zeker niet met voorrang gevaccineerd dienen te worden verwerp ik. Nergens is vastgesteld dat de aanwezigheid van de Britse mutant in het virus door overtreding van de regels en voorschriften zou zijn veroorzaakt. Ook binnen zorgpersoneel dat de regels strikt naleeft wordt de Britse variant aangetroffen. Het is dus onbewezen en prematuur om de Joodse populatie van de twee wijken als schuldigen van de hoge incidentie aan te merken.”