Minister Kitir brengt eenzijdig verhaal tijdens rondreis in ‘Palestina’

Kitir bezoekt Israël niet en krijgt een eenzijdig verhaal ingeprent (foto: Twitter Meryame Kitir)

Meryame Kitir is op missie… en dat hebben we geweten. De Vooruit-minister voor ontwikkelingssamenwerking heeft namelijk een werkreis in het zogenaamde Palestina (juist is ‘Palestijnse Gebieden’) en sprak vandaag (10 mei) daarover op Radio 1. Ongetwijfeld was dit een zeer entertainend en plezierig gesprek op de radio, maar toch is het van belang dat de uitspraken van de minister aan de waarheid worden getoetst.

Cedric Vloemans

En tevens aan het politieke fatsoen, aangezien de socialistische minister in feite de Israëlische regering niet wenst te ontmoeten (de laatste dag van haar bezoek zal ze wel een beleefdheidsbezoek brengen aan de Belgische ambassade in Israël maar niet met de  regering), over misprijzen gesproken. Hoe dan ook breekt ze met de normale tradities dat je de éne niet ontmoet zonder de andere…

Waarheid?

Een eerste punt dat dient te worden uitgelicht is de vergelijking die Kitir maakt tussen Oekraïne en de Palestijnse kwestie. Dit is uiteraard een vergelijking die kant noch wal raakt, aangezien de laatste partij niet dag en nacht wordt gebombardeerd door een vreemde bezetter. Dit is eerder je reinste tendentieuze uitspraak. Oekraïene is tevens een erkende en soevereine staat die wordt binnengevallen. De Palestijnse gebieden zijn geen staat en behoorden voordien toe aan Egypte en Jordanië. Er is een grensconflict over waar de toekomstige Palestijnse staat moet komen.

Advertentie

Maar daar stopt het natuurlijk niet. Louter enkele seconden later horen we die historisch-juridische boutade wederom dat we spreken over ‘bezet gebied’.

In eerdere artikels heeft Joods Actueel reeds aangetoond dat van deze term geen sprake kan zijn. Hooguit kan er gesproken worden over ‘betwist gebied’, en dan nog… Maar nog meer hemeltergend is de uitspaak dat omwille van de bouw van de zogenaamde nederzettingen, Arabische mensen hun eigendommen zouden worden geconfisqueerd. Het is toch wel klaar en duidelijk dat onteigeningen in Israël nooit gebeurd zijn zonder rechtelijke uitspraak. Dat is hoe het dient te gebeuren in een rechtstaat.

Vervolgens spreekt mevrouw Kitir over de checkpoints. Ja, natuurlijk bestaan die. Ja natuurlijk duurt het soms wat langer om daardoor te geraken. Maar nog belangrijker: deze hebben reden tot bestaan. Het is de laatste maand wel duidelijk geworden wat het betekent om de beveiliging te lossen, als we kijken naar het aantal onschuldige slachtoffers die in Israël gevallen zijn omwille van terroristen met geweren, messen, bijlen… Ieder land heeft het recht (gewaarborgd in het Internationaal recht) om zichzelf te verdedigen en beschermen. Zo ook Israël!

Maar de emotionele uitspraken van mevrouw Kitir, die zegt dat de checkpoints mensen (Palestijnen) bemoeilijken om te werken, of kinderen naar school te brengen… betekent louter dat deze mensen in Israël gaan werken, of in Israël schoollopen. Over de scholen in ‘Palestina’ later meer, maar het zegt heel veel over de openheid van Israël, toch? En dan zegt ze dat die mensen niet vrij zijn, il faut le faire.

Toekomstperspectief

Het project waarvoor mevrouw Kitir naar Israël is getrokken, is voornamelijk gericht op onderwijs. België wil, via mevrouw Kitir, het onderwijs in de Palestijnse gebieden verbeteren, investeren in nieuwe scholen, renoveren van oude schoolgebouwen… Dit zijn uiteraard allemaal nobele projecten, was het niet dat het haatdragend en haatzaaiende lesmateriaal jegens Joden nog steeds in de schoolboeken staat die de Palestijnse Autoriteit en Hamas gebruiken. Zelfs de Europese Commissie schreef dit in haar rapport aangaande de algemene begroting van de EU (P9_TA(2022)0144). En de Europese Commissie kan moeilijk verdacht worden van een anti-Palestijnse houding. Doch, het staat buiten twijfel dat onderwijs inderdaad een factor is voor een goede toekomst van de jeugd.

Jobs en vervuiling

Advertentie

Minister Kitir haalt een ander prangend probleem aan: jobs en vervuiling. De rivier in Gaza is zodanig vervuild dat ze een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Aldus de excellentie zou dit een opportuniteit kunnen wezen om jobs te creëren. Wat Minister Kitir vergeet te vermelden, en daarbij dus impliciet fingerpoint naar Israël, is dat Gaza een autonoom bestuurd gebied is. Sinds jaren is het Hamas dat daar de plak zwaait, en dus verantwoordelijk is voor vuilnisophaling en zo verder. Met de miljoenen, of miljarden, aan ontwikkelingshulp die de Palestijnse Autoriteit jaarlijks binnenhaalt vanuit de ganse wereld – België inclusief – zou je kunnen verwachten dat de mensen geen nood meer hebben om hun afval in de rivier te dumpen. Het is iets om over na te denken

Toekomst voor de kinderen

Minister Kitir had tevens een gesprek met enkele vrouwen die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. Die vrouwen zeiden dat een oplossing nog lang zou duren, en dat het daarom belangrijk is om te investeren in de kinderen. Hierop zou de minister eigenlijk een quote aangehaald kunnen hebben van voormalig Israëlisch premier Golda Meir: “Er kan vrede zijn, zodra ze (Arabieren) meer van hun eigen kinderen houden, dan dat ze ons haten.”

Elektriciteit

Een andere onwaarheid die de minister aanhaalt in haar interview is dat die mensen leven op bezet gebied geen toegang hebben tot elektriciteit. Leeft Jericho in het donker? Leeft Hebron in het donker? Leeft Gaza in het donker? Neen, uiteraard hebben die elektriciteit. Wederom is dit stemmingmakerij die door de VRT uitgezonden wordt, zonder enige filter van factcheck of zelfs enige vorm van (historische) kritiek. Allereerst is er geen sprake van bezetting, volgens de juridische definitie van wat bezetting inhoudt. Vervolgens zijn er de akkoorden van Oslo die de Palestijnse Autoriteit de bevoegdheid over zulke zaken geeft op het grondgebied dat werd afgesproken in dezelfde akkoorden. Het is nogal gemakkelijk van de minister wederom gaat fingerpointen richting Israel, terwijl de mensen met wie ze wel dineerde eindverantwoordelijk zijn. In één adem worden de zogenaamde nederzettingen door de minister ‘illegaal’ genoemd. Dit is uiteraard nonsens. In een eerder artikel in Joods Actueel werd reeds aangetoond waarom deze nederzettingen niet illegaal zijn, maar het is wederom gratis propaganda die zonder tegenspraak geuit wordt op de nationale omroep.

Plannen

Op de vraag wat de plannen zijn de komende dagen, wist de minister te antwoorden dat ze de schoolprojecten onder andere gaan bezoeken (de scholen met haatzaaiende lesmateriaal), en ze een bezoek gepland heeft met de ‘eerste premier’ van ‘Palestina’. Uiteraard vergeet de minister te vermelden dat er sinds zestien jaar geen verkiezingen meer geweest zijn in ditzelfde Palestina, dat het terroristische Hamas een deel van het grondgebied beheerst en dat de voorzitter van de PA, Mahmoud Abbas, als de dood is voor nieuwe verkiezingen – gezien zijn leeftijd zou hij er niet te veel van moeten wakker liggen, echter.

Maar het is aangenaam te leren dat ze een lekker dessert gaat leren maken bij een lokaal gezin, dat is uiteraard belangrijker dan de enige democratische regering op het grondgebied formeel te bezoeken, want dat is louter een snelle formaliteit alvorens de vlucht terug te nemen naar België.