Frappante manipulaties door het VRT-journaal over het Gazaconflict

Martine Tanghe VRT
Martine Tanghe VRT

Wie het VRT-journaal van 13u00 op zondag 4 januari heeft bekeken kan hierna nog moeilijk van objectieve berichtgeving gewagen. Vermits het IDF uit veiligheidsoverwegingen tot nog toe geen journalisten Gaza binnen laat, laten de VRT-journalisten hun creatieve geesten los op basis van wat ze denken dat er gebeurt en wordt er vlijtig ‘geoordeeld’ op basis van gekende vooroordelen, monteren beelden die niet stroken met de commentaren enz. en dit alles zeker niet ten gunste van de staat Israël.

Integendeel, het Gaza-conflict en de beschieting van Z-Israël door Hamas met raketten en mortieren wordt door Martine Tanghe ‘objectief’ samengevat als: “… een soort strijd van David tegen Goliath.” In dat Bijbels verhaal was David de ‘goede’ en Goliath de ‘slechterik’. Onnodig toe te lichten wie volgens de VRT David en wie Goliath is…
Een eerste vreemde scène: klik hier

Martin Tanghe: “We hebben in het verslag premier Olmert horen zeggen dat de grondoperatie onvermijdelijk was. Maar hij heeft daar nog aan toegevoegd, dat hij geen humanitaire crisis wenst in de Gazastrook. Nu ja, daar worden niet alleen Hamasfiguren gedood maar ook vrouwen en kinderen, er worden scholen bestookt en winkels. Hoe kun je dit dan verdedigen? Hoe kun je zeggen dat je een crisis niet wil?”

Een impliciete insinuatie dat het IDF bewust vrouwen en kinderen doodt en scholen en winkels doelgericht bestookt. Als je een moskee volstouwt met munitie en projectielen, is het natuurlijk geen moskee meer maar een wapenopslagplaats, en wordt aldus als een militair doelwit beschouwd. Zie: hier

Advertentie

Maar ik heb nog nergens gelezen of gehoord dat het IDF bewust scholen of winkels ‘bestookt’, zelfs als er ernstige aanwijzingen bestaan dat deze openbare gebouwen als wapenopslagplaatsen worden gebruikt. Hamas hanteert de veel beproefde guerillatechniiek van ‘hit and run’ (toeslaan en direct weglopen) en daar heeft een geregeld statisch leger het bijzonder moeilijk mee. Bovendien mengen de terroristische Hamas-milities zich schaamteloos tussen de gewone bevolking en verbergen hun wapenmateriaal eveneens in gewone woonblokken en dichtbevolkte straten.

Verschillende waarnemers van het conflict hebben meermaals bewezen dat Hamas de burgerbevolking van Gaza gebruikt als menselijk schild. Dit bemoeilijkt ten zeerste de normale oorlogsvoering doordat de tegenpartij zich niet openlijk vertoont en aldus het risico aanzienlijk verhoogt dat burgers mede-slachtoffer worden van de oorlog. Dàt is wat er gebeurt wanneer burgers slachtoffer werden, maar dat is nooit met opzet gebeurd. De burgerbevolking is nooit het doelwit geweest van het IDF, noch dat winkels en scholen dat zouden zijn en moet volledig op het account en de verantwoordelijkheid van Hamas worden toegeschreven.

Volgende scène: klik hier

Hierna volgt dan een gesprek met Inge Vrancken. Martin Tanghe stelt de vraag over hoe we nog de waarheid over wat er gebeurt in Gaza kunnen achterhalen, “Een oorlog om de waarheid” Waarop Inge Vrancken kort uitweidde over het feit dat Israël geen journalisten toelaat tot het gebied en concludeert: “De waarheid is het eerste slachtoffer in deze strijd.”

Inge Vrancken zal meteen gelijk krijgen want de meest frappante manipulaties door de VRT van de waarheid moesten nog komen.

Martin Tanghe “We weten wel dat er enkele uren geleden een winkelcentrum werd gebombardeerd. Deze ochtend…” waarop de commentaarstem verder gaat en begeleid wordt door beelden waarop men kan zien hoe gewonden op brancards worden weggedragen. Alleen waren die beelden de dag voordien genomen en niet die bewuste ochtend! Hoe zou het ook kunnen vermits er toch geen journalisten werden toegelaten in het gebied?

Vervolgens lopen de beelden verder, en vermits er geen journalisten in Gazagebied zijn, wordt er ‘getelefoneerd’ met een journalist die woont in Gaza. Volgens de VRT gaat het hier om Zuheir Al Najjar. Deze journalist doet in erg gebroken en nauwelijks verstaanbaar Engels zijn verslag en… halverwege dit verslag neemt een andere stem die vloeiend en nagenoeg foutloos Engels spreekt , het verslag over. Wie was nu de echte Zuheir Al Najjar? De eerste of de tweede stem? En was het wel een journalist?

Advertentie

hamas-rockets-2008-4

Volgende scène: klik hier

Het gesprek met Inge Vrancken loopt vervolgens verder over de de beschieting door Hamas van Zuid-Israël met Qassam raketten, “hèt argument van Israël voor de hele operatie”, dixit Martin Tanghe. Inge Vrancken legt vervolgens uit hoe die raketten op een kwartier tijd op een soort driepikkel worden opgesteld en afgevuurd worden en meteen daarna het boeltje weer wordt opgepakt en de Hamasmilitant ermee verdwijnt. Volgens Inge Vrancken is het bijgevolg onzinnig te stellen dat dat het IDF Gaza binnen getrokken is om die lanceerplatformen uit te schakelen vermits het hier om opvouwbare installaties gaat. Belangrijke fout die hier wordt gemaakt is het niet vermelden van het feit dat Hamas ook duizenden Katoesja-granaten afvuurt op Zuid-Israël en dat die granaten wel degelijk een lanceerplatform nodig hebben!

Het gesprek verloopt verder in dezelfde gekruide stijl en wordt hèt argument van de inval door het Israëlische leger in Gaza, de beschieting door Hamas van Zuid-Israël, vakkundig geminimaliseerd en het gevaar daarvan verder gebagatelliseerd en als meer sprekend tot de verbeelding dan werkelijkheid voorgesteld.

Martine Tanghe: “[..] Die Qassam raketten, hoeveel slachtoffers hebben die al gemaakt?”

Inge Vrancken: “Sinds 2001 worden die raketten ingezet, zijn er aan Israëlische zijde 22 slachtoffers gevallen. De voorbije week is het aantal raketten afgenomen net voor de operatie. De maanden ervoor waren het er echt heel veel. 4000 à 5000 raketten die afgevuurd zijn. Maar de meesten missen ook wel hun doel, want die hebben geen geleidingssysteem. Dus de meesten belanden ergens in de woestijn of in een weide. Maar er zijn er natuurlijk altijd wel een paar die doel raken en slachtoffers maken.”

Martine Tanghe: “Dus een soort van David tegen Goliath hier…”

Inge Vrancken: “… absoluut”

Martinge Tanghe: “… hier deze strijd.”

Inge Vrancken: …ja”

Hoezo geen terreur? 12.000 raketten en mortiergranaten op 8 jaar tijd die in Zuid-Israël explodeerden is dat inderdaad zoiets als David die met zijn katapult keitjes naar Goliath afschiet?

Benjamin Netanjahu herhaalde vandaag opnieuw dat Hamas herhaaldelijk heeft bezworen dat het beschieten van Zuid-Israël met raketten en granaten, dat het doel daarvan is om de Israëli ’s te verjagen van het gebied dat zij beschouwen als oorspronkelijk Palestijns gebied. Niks 2-staten optie, Hamas wenst uitdrukkelijk zelfs dat er geen eenheidsstaat komt van eventueel Joden en Arabische moslims samen. De staat Israël moet verdwijnen en ipv daarvan moet er voor Hamas een Groot-Palestina komen, met Gaza en de Westbank inbegrepen, en… ZONDER Joden!. Dat is het programma (Handvest) van Hamas in een notedop.

In dat bewuste gebied dat bereikbaar is voor de raketten en projectielen van Hamas wonen ruim 250.000 Israëli ’s, moslims en Joden. Sinds de start van Operatie Cast Lead op 27 december 2008 werd de reikwijdte van de missiles tot 40 km ver uitgebreid en is het bevolkiingsaantal dat gevaar loopt opgelopen tot 1 miljoen. (Moslims die in legaal in Israël verblijven worden door Hamas als ‘collaborateurs met het Zionistisch regime’ beschouwd en mogen tegelijk met de Joodse Israëli ’s worden geliquideerd. (Zie artikel over het Handvest van Hamas).

Telkens Hamas één of meerdere projectielen tegelijk afvuurt op Zuid-Israël, rinkelen de alarmsirenes over het hele gebied en moeten tienduizenden mensen wegvluchten in schuilkelders of in daartoe speciaal gelegd soort rioolbuizen. Die dreiging van ‘het moest maar eens raak zijn’, ‘waar zal de raket deze keer terecht komen’, ‘is ze al gevallen?’, ‘waar dan?, en de paniek 24 uur op 24 uur laat voortduren, dag in dag uit, maand na maand en dat is zo al sinds het jaar 2000. Dat zijn geen keitjes van David meer, dat is regelrechte terreur. Vele kinderen en ook ontelbare mannen en vrouwen hebben er een trauma aan overgehouden en vele honderden worden psychiatrische behandeld. Zie ook hier

Bovendien, toen de aanslag in Madrid plaatsvond, of die aanslag van 9/11 (WTC Twintowers tegen de vlakte in New York), of de aanslag op de treinen in Bologna…. is dat ook allemaal het werk van de kleine David tegen de grote oppermachtige Goliath? Inderdaad Martine Tanghe: “De waarheid is het eerste slachtoffer in deze strijd”, en daar vormt de verslaggeving van de VRT over het Gaza conflict beslist geen uitzondering op.