Platformtekst, initiatief van twee bezorgde burgers

Michael Freilich en Hicham El Mzairh nemen een privé initiatief als bezorgde burgers.

Lees de gezamenlijke platformtekst hieronder en bekijk de VRT nieuwsvideo. Lees ook een opiniestuk over het conflict van Hicham El Mzairh die o.a. schrijft:

“Voor Israël is het essentieel dat een vredesakkoord het Joodse karakter van de staat Israël garandeert. Wat betreft het vluchtelingenvraagstuk acht ik het niet haalbaar dat vluchtelingen op grote schaal terugkeren naar de staat Israël, binnen de grenzen van 1967.”

Naar aanleiding van de recente onrust in Antwerpen wensen wij samen te komen om een krachtig signaal te sturen. Een signaal dat er in een open samenleving verschillende gedachten en meningen vrijelijk geuit kunnen worden zonder dat dit aanleiding moet geven tot gebruik van geweld of intimidaties. Alhoewel wij uit verschillende gemeenschappen komen, is er meer dat ons bindt, dan wat ons scheidt; namelijk wij zijn allebei Antwerpenaars, Vlamingen en Belgen.

De Joodse en Moslimgemeenschap zijn al jaren buren van elkaar in Antwerpen, en het is belangrijk om de goede relaties tussen de gemeenschappen te onderhouden. Zo geef je geen kans aan bepaalde organisaties en individuen om deze verstandhouding met één pennentrek ongedaan te maken.

Advertentie

Het spreekt voor zich dat onze gemeenschappen andere meningen hebben over het conflict in het Midden-Oosten zoals het een open en democratische samenleving betaamt. Maar dit mag geen aanleiding zijn om het conflict naar hier te importeren. Ook het feit dat wij nu gezamenlijk deze verklaring afleggen is belangrijk.

We willen in geen geval dat het conflict naar hier geïmporteerd zou worden. Dat zou in plaats van een bijdrage te leveren aan een oplossing immers betekenen dat we in onze stad nog een probleem gaan creëren. Niemand, van goede wil die dat wenst en zeker wij niet.
Wat wij, net als velen willen is dat de situatie spoedig zou verbeteren en dat beide volkeren in het Midden-Oosten een vreedzame oplossing vinden. Het is niet aan ons om de problemen uit het Midden-Oosten op te lossen, laat staan hier uit te vechten.

Wij doen een oproep om dit signaal mede te ondertekenen. Zeker in de grimmige sfeer die nu over onze geliefde stad heerst, is zo’n signaal van vreedzaam samenleven broodnodig. Wij hopen ook dat ons initiatief navolging zal krijgen in onze Europese buurlanden.
Michael Freilich en Hicham El Mzairh

Lees hier de krantenreacties

Beluister gesprek op Radio 1

Bekijk TV Journaal

Advertentie

Tekst van Hicham over het conflict: (hoogtepunten, volledig artikel op http://www.elmzairh.com/index.php?id=21)

Beëindiging van het Palestijns-Israëlisch conflict zou bovenaan ieders prioriteitenlijstje moeten staan, zowel lokaal, regionaal als internationaal. Zonder doorbraak liggen slechts meer geweld en lijden in het verschiet. De wil tot concessies is hierbij onontbeerlijk. Leiders die compromissen van de hand wijzen, handelen niet in het belang van hun electoraat.

Voor de Palestijnen is het van belang dat een vredesakkoord leidt tot een soevereine en levensvatbare staat. Deze staat zou gebaseerd moeten zijn op de grenzen van 4 juni 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Toegang tot heilige plaatsen zou voor Moslims, Joden en Christenen gegarandeerd moeten zijn. Er zou een rechtvaardige oplossing gevonden moeten worden voor het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk.

Voor Israël is het essentieel dat een vredesakkoord het Joodse karakter van de staat Israël garandeert. Het akkoord zou tegemoet moeten komen aan Israël’s veiligheidsbelangen en Israël internationale erkenning en legitimiteit moeten bieden.

Wat betreft het vluchtelingenvraagstuk acht ik het niet haalbaar dat vluchtelingen op grote schaal terugkeren naar de staat Israël, binnen de grenzen van 1967. In plaats daarvan dienen Israël en de internationale gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen die niet kunnen terugkeren te compenseren.

Laat er geen misverstand over bestaan: natuurlijk is het aan de partijen zelf om overeenstemming te bereiken over een akkoord.

Israël zal vanzelfsprekend geen oplossing kunnen aanvaarden die zijn veiligheid bedreigt. Dit is volkomen begrijpelijk. …
Internationale hulp is van essentieel belang om een economisch levensvatbare Palestijnse staat te creëren en de Palestijnen uitzicht te bieden op een beter leven.

Hicham El Mzairh