Verarmd uranium fabeltje, waar hebben we dat nog gehoord

D945-076Enkele Arabische landen (en bij ons natuurlijk de AEL en extreem-linksen) beschuldigen Israël ervan verarmd uranium te hebben gebruikt in de Gaza oorlog. Hetzelfde fabeltje hoorden we tijdens de Tweede Libanonoorlog.

Dat werd enkele weken na de oorlog ontkracht…maar die ontkenning kwam wel nooit in het nieuws. We haalden een oud artikel onder het stof hierover, gepubliceerd op 01/2007 in Joods Actueel.

Media onder de loep – Door Savasorda
Elk maand wordt een ander aspect uit de media onder de loep genomen

Verarmde Pers

Onlangs werd in de Belgische pers het bericht verspreid dat Israël verarmd uranium gebruikte in Libanon. Aan de basis van deze berichtgeving lag een artikel van Robert Fisk, die een Britse ecologist, Chris Busby en een laboratorium dat niet erkend wordt door het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) als bron vermeldde. Het is de voornaamste vuistregel van de journalist om een “feit” steeds na te trekken en om objectiviteit na te streven. Enig speurwerk rond dit bericht bracht aan het licht dat:

a)     de Israëlische legerleiding ontkende dat de gebruikte munitie verarmd uranium bevatte en

Advertentie

b)    dat de Belgische legereenheid in Libanon in een officiële mededeling vaststelde dat er geen abnormale radioactiviteit gemeten werd.

Maar dat werd in de bewuste pers zedig verzwegen. UNEP (het milieuprogramma van de Verenigde Naties) voerde een standaardonderzoek uit naar alle mogelijke bronnen van milieuverontreiniging (waaronder ook radioactiviteit) ten gevolge van de oorlog in Libanon. Het resultaat van dit onderzoek was op het ogenblik van de berichtgeving in de pers overigens nog niet bekend. Wanneer UNEP achteraf de resultaten van het onderzoek bekend maakte, bleek dat er geen verarmd uranium noch residuele radioactiviteit aangetroffen werd in alle onderzochte sites in Libanon. Maar de pers had ondertussen wel al het tegendeel verspreid en Fisk heeft natuurlijk nooit zijn valse beschuldigingen ingetrokken…

Een staaltje van pure desinformatie dus… en dat niet voor het eerst.

Op 29 juli 2006 verkondigde een communiqué van het AFP dat de olievervuiling op zee ten gevolge van een Israëlisch bombardement op de elektriciteitscentrale van Jiye (ten Zuiden van Beiroet) de Libanese en Syrische bevolking blootstelde aan een sterk verhoogd risico op kanker. Aan de basis hiervan lag een persconferentie van Mevrouw Simonetta Lombardo, de woordvoerster van het Italiaans inlichtingencentrum van de Conventie van Barcelona (een in 1976 gesloten overeenkomst, ondertekend door 22 landen, ter bescherming van de Middellandse Zee onder auspiciën van UNEP). Op het ogenblik van haar persconferentie was nog geen enkele staal van de aardolielaag op het water door een bevoegd labo onderzocht.

Bij gelijkaardige olievervuiling ten gevolge van de schipbreuk van de Amoco Cadiz en de Exxon Valdez werd nergens over een dergelijk verband gerept. Hierover aangesproken deelde de Belgische petroleumfederatie mee dat het risico hiervoor zeer miniem is en alleen aangetoond kan worden onder extreme, in een laboratorium gecreëerde omstandigheden of bij personen die rechtstreeks en langdurig bij het schoonmaken van de stranden betrokken zijn geweest. Geconfronteerd met kritische vragenstellers verwees mevrouw Lombardo naar de rector van de universiteit van Sienna, Professore Dotore S. Focardi, die een ernstige studie over dit onderwerp zou uitgevoerd hebben voor de wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Professor Focardi, een specialist op het gebied van de maritieme fauna en meer bepaald de zeeschildpadden, gaf – hierover aangesproken – toe dat hij niet over een staal van de gewraakte aardolielaag beschikte en niet op de hoogte was van het resultaat van een analyse hiervan. Van de WGO woordvoerder werd vernomen dat een dergelijke studie minstens 2 jaar tijd vergt en dat Libanon, drie maand na de afloop van het conflict nog altijd geen dergelijke studie aangevraagd heeft. Er werd ook geen enkele aanbeveling ter bescherming van de bevolking tegen dit risico geformuleerd en er is tot op vandaag geen enkele mededeling over mogelijke verhoogde riscio’s op kanker ten gevolge van de oorlog in Libanon op de site van de WGO verschenen. Een woordvoerder van UNEP wees er in augustus op dat men niet over de nodige elementen beschikte om de eventuele gezondheidsrisico’s correct te evalueren. UNEP bevestigde dat het bericht over de verhoogde risico’s op kanker gebaseerd was op een getuigenis van een plaatselijke verantwoordelijke die alles behalve neutraal kan genoemd worden. Alleen de BBC gaf deze informatie, de andere media verkozen het AFP communiqué. Ondertussen spreekt noch schrijft niemand nog over die vervuiling die zogezegd decennia zou voortduren want volgens libanese bronnen zal de kust tegen het winterseizoen al, op een paar uitzonderingen na, volledig gereinigd zijn en werden de ontreinigers reeds in grote mate terug naar huis gezonden. Sommige stranden, zoals dat van Ouzaï die reeds jarenlang gesloten waren, worden nu zelfs heropend.

Het lijkt erop dat “geruchten” zo maar in de media als feiten voorgesteld worden. Is dit gewoon onprofessioneel gedrag of is er meer aan de hand? We herinneren ons nog levendig de vervalste foto’s uit Libanon en het geknoei met de dodencijfers in Kana die afgelopen zomer ook de voorpagina’s haalden.

Het resultaat van dit alles: de demonisering van Israël. Het publiek wordt op die manier al dan niet bewust blootgesteld aan een verhoogd risico op besmetting door de “kanker” van de “verarmde” informatiestroom.
Savasorda

Advertentie

(Savasorda (uit het arabisch صاحب الشرطة Sâhib ash-Shurta “Hoofd van de wacht”) was een joods-spaanse geleerde, volledige naam Abraham bar Hiyya Ha-Nasi, leefde in Barcelona en was DE persoon die voor het eerst de volledige oplossingen van de tweede-graadsvergelijkingen naar Europa bracht. Hij vervolledigde daardoor de werken van de griek Diophantes en vooral van de Oezbeek al-Chwarizmi die de negatieve wortels, reeds bekend door de Hindoes, zelf niet ontdekt had.)