Oog in oog met een terrorist: David Shapira vertelt zijn verhaal…

De wereld heeft niet veel helden die deze naam waardig zijn. De uitzondering op die regel is zonder twijfel IDF-kapitein David Shapira. Shapira was diegene die ondanks politiewaarschuwingen op 6 maart 2008 de bibliotheek van een Joodse school in Jeruzalem, de Merkaz HaRav Yeshiva, binnendrong en er oog in oog kwam te staan met een Palestijnse terrorist, die op dat ogenblik al acht studenten had doodgeschoten en minstens 10 anderen verwondde. Kapitein Shapira kon hem uitschakelen en verhinderde dat nog meer studenten werden gedood. Het volledige verslag van deze moordaanslag vind je hier.

David Shapira heeft sindsdien over die gebeurtenissen gezwegen maar enkele dagen voor het begin van Operatie Cast Lead, gaf hij op 22 december 2008 dan toch zijn getuigenis vrij.  Het interview is in het hebreeuws maar werd engels ondertiteld. Een merkwaardig document!