Boeiende voordracht Dirk Verhofstadt in Antwerpen werd groot succes

Dirk Verhofsdadt
Dirk Verhofsdadt

Op een druk bijgewoonde en geanimeerde bijeenkomst in het Romi Goldmuntz Centrum in de Nerviërstraat te Antwerpen, luisterden dinsdagavond zo ‘n 250 mensen naar een  boeiende voordracht van Dirk Verhofstadt, die in september 2008 zijn boek Paus Pius XII en de vernietiging van de Joden voorstelde.

De avond begon met het aansteken van één kaars door een destijds ondergedoken kind van de Tweede Wereldoorlog. Het was namelijk vandaag – 27 januari 2009 – precies 64 jaar geleden dat KZ Auschwitz-Birkenau werd bevrijd door het Rode Leger. Daniel Peterfreund, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties vatte zijn inleiding krachtig samen in ‘niet herdenken is de doden een 2de keer laten sterven’.

Daarna was het de beurt aan Dirk Verhofstadt die meteen begon met zijn protest tegen het terug in functie herstellen van de negationistische bisschop Williamson door de huidige Paus Benedictus XVI. Sinds ik de eerste keer Dirk Verhofstadt zijn boek hoorde voorstellen op “het Andere Boek” van 5 oktober 2008, heeft hij zich daarna enorm toegelegd op het perfectioneren van de presentatie van zijn thesis over ‘die Paus die zweeg op het ogenblik dat hij had moeten spreken’.Gewapend met viewer en scherm, werden doorlopend foto’s, documenten en citaten geprojecteerd en aldus zijn voordracht prima geïllustreerd waardoor letterlijk brandhout werd gemaakt van de Zwijgende Paus. Puttend uit het 8000 documenten tellende Actes et Documents du Saint Siége, archiefstukken rechtstreeks uit het Vaticaan waarvan eveneens uittreksels werden geprojecteerd, bleek er geen ontkomen meer aan: hiermee geconfronteerd zou Paus Pius XII al lang met een rood hoofd, en nog altijd zwijgend maar deze keer van schaamte, de zaal zijn buitengeglipt.

Er volgende nog een vragenronde van het publiek, vragen en antwoorden waar (gelukkig maar) geen einde aan leek te komen. Naar het einde toe nam mevrouw Diane Keyser, secretaris-generaal van het Forum, het slotwoord voor haar rekening met de voorlezing van een aantal perscommuniqués die het Forum de afgelopen dagen heeft uitgegeven. Zo o.m. over de negationist bisschop Williamson, maar tevens ook over de onbegrijpelijke en onaanvaardbare uitspraken van Bert Anciaux die de vermoorde Dendermondse baby’s vergeleek met de acties van het IDF in Gaza. Het Forum heeft ook de kracht van het internet ontdekt en mevr. Keyser nam meteen de gelegenheid te baat om haar prima website voor te stellen: www.fjo.be