Reactie van Bert Anciaux aan Joods Actueel ‘bewust is niet moedwillig’

vlag1

Bert Anciaux ziet een verschil tussen het ‘bewust kinderen vermoorden’ en ”moedwillig achter kinderen gaan’.

Joods Actueel had een gesprek met minister Anciaux.

De Israëlische ambassade reageerde fel op de uitspraken van Anciaux (zie hier).

Anciaux: Het gaat hier om een persoonlijke reactie op mijn weblog. Elk kind dat vermoord of gedood wordt, is onmenselijk en onaanvaardbaar . Waar ook ter wereld. Niemand heeft het recht onschuldige kinderen in gevaar te brengen of te doden.

Advertentie

Joods Actueel: U blijft bij uw woordkeuze, dat Israël bewust kinderen heeft vermoord.

Anciaux: Wanneer Isräel een oorlog begint tegen Hamas in Gaza dan weet ze ongetwijfeld dat er ook kinderen zullen sterven. Je kunt daarom niet anders dan zeggen dat Israël zich ervan ‘bewust’ is/was dat kinderen zouden sterven.

Joods Actueel: Indien Israël bewust kinderen wilde vermoorden, waarom heeft ze dan niet aan ‘carpet bombing’ gedaan en veel meer kinderen omgebracht. Je zou toch kunnen denken dat het machtigste leger in het Midden-Oosten op twee weken tijd en met duizenden bommen wel veel meer kinderen had kunnen ombrengen indien dit de bedoeling was.
Anciaux: Ik heb ook nooit gezegd dat Israël moedwillig achter kinderen aangaat.

Joods Actueel: Zo komt het toch duidelijk over
Anciaux: Dat is kwaadsprekerij. Iedereen met kwaadwillige bedoelingen kan mijn woorden omdraaien, maar dat heb ik niet gezegd.

Joods Actueel: Zo komt het toch over. Maar indien je de redenering verder trekt, dan is de oorlog van de NAVO (en Belgische gevechtsvliegtuigen) in Afghanistan ook een oorlog waar we ‘bewust’ kinderen vermoorden.

Anciaux: Iedereen weet dat ik resoluut tegen de NAVO operatie ben. Maar dan nog, kan je de twee niet vergelijken. In Gaza zaten de mensen opgesloten en was er nergens om naartoe te vluchten.

Advertentie

Joods Actueel: Waar moeten de kinderen van Afghanistan dan naartoe, ze hebben vaak niet eens schoenen?

Nabeschouwing: De vraag is nog maar of de minister ‘bewust’ nu  zijn uitspraken minimaliseert