Man Bijt Hond ‘gesproken dagblad’ over fatsoenscommissie

Hiernaast, de Man Bijt Hond aflevering van vrijdagavond 20 februari. In het wekelijks segment ‘het gesproken dagblad’ werd  de spot gedreven met de ‘fatsoenscommissie’ die de VRT onlangs besloot op te richten.

De website van Joods Actueel wordt vaak door de media  gefrequenteerd, daarom hierbij deze belangrijke mededeling: “Neen, de Joodse gemeenschap is niet boos om dit clipje”. Wij plaatsen dit hier louter ter informatie. Als persorgaan is het onze taak mensen te blijven informeren.

Wat wij wel stellen is dat de programmamakers, door op deze onderwerpen steeds weer terug te komen, alleen maar de indruk wekken de kritiek die ze kregen niet te kunnen slikken. Daarom een korte herinnering: “Mannen, vrije meningsuiting is geen eenrichtingsverkeer”.

Joods Actueel heeft ook nog vernomen dat de Vlaamse Unie van Taalpuristen een klacht overweegt bij de Vlaamse Regulator van de Media (VRM) tegen het programma wegens grove schendingen van de Nederlandse spelling: commissie wordt met een dubbele ‘s’ geschreven (niet zoals op de foto dus). Wie heeft er nog gezegd dat je een diploma moet bezitten om televisie te maken…