Netanyahu in gesprek met buitenlandse pers over de Palestijnen

bibiBenjamin Netanyahoe, die belast is met het vormen van een regering in Israël zei in een toespraak afgelopen zaterdag dat hij gelooft in een Palestijns recht op zelfbestuur maar zonder dat ze daarbij de veiligheid van Israël en zijn burgers in het gedrang brengen.

In zijn eerste interview met de buitenlandse pers sinds de verkiezingen zei de Likoedvoorzitter tegen een journalist van de Washington Post: “Ik denk dat er een groot draagvlak bestaat in Israël om te streven naar zelfbestuur voor de Palestijnen zodat die hun eigen levens kunneb inrichten en leiden maar wel zonder het onze te bedreigen”.

Netanyahoe zei verder dat hij de vredesgesprekken wil verder zetten en tegelijkertijd de economische ontwikkeling die door de Palestijnse Autoriteit werd ingezet wil ondersteunen. “Ik heb het voornemen om persoonlijk leiding te geven aan een werkgroep die op regelmatige basis de noden van de Palestijnse economie in de Westbank evalueert en opvolgt” alsdus de likoedvoozitter.

Op de vraag of Israël gedurende zijn drieweekse offensief in de Gazastrook zijn doelen bereikt had en of Hamas was uitgeschakeld zei Netanyahoe kortweg: “Hamas en vrede zijn water en vuur, Ik hoop dat dePalestijnen in Gaza het voor elkaar krijgen om een ander bestuur te realiseren omdat we in vrede met hen willen leven. Nu is het dus kwestie om de toevoer van hulpgoederen in de Gazastrook toe te laten zonder dat dit Hamas de kans geeft om nog meer raketten te kopen.

Maar volgens Tzipi Livni is het feit dat Netanyahoe de Palestijnen zelfbestuur wenst te geven onbeduidend. Want dat hebben ze nu toch al. Wat nodig is, is een staat voor de Palestijnen. En zolang Netanyahoe dat niet inziet, zal er niets veranderen aan de situatie.