Nieuwsflits: Verkeersagressie in Antwerpen

knife-attackHet parket van Antwerpen deelt volgend bericht mee:

Op 24 maart 2009 omstreeks 08.30u bracht een 47-jarige man uit Merksem zijn 13-jarige zoon met de wagen naar school. In de Volkstuinlei te Merksem raakte hij betrokken bij een incident met een tegenligger. Deze tegenligger, een voertuig bestuurd door een 33-jarige man uit Merksem, meende dat hij onvoldoende plaats had om het andere voertuig te kruisen en gebaarde de andere weggebruiker achteruit te rijden. Deze laatste was echter van oordeel dat er plaats genoeg was en dat hij zich niet diende te verplaatsen. Op dat ogenblik verliet de 33-jarige zijn wagen, liep op het slachtoffer toe en stak de man na enig trek-en duwwerk in de rechterborst.

Het slachtoffer kon de politiediensten verwittigen. Hij raakte ernstig gekwetst en een ziekenhuisopname was noodzakelijk.

De verdachte verliet de plaats van het misdrijf – langs de route die hij voorheen te smal vond om te passeren -, maar een getuige die de feiten duidelijk gezien had kon de nummerplaat noteren. Op die manier kon de verdachte geïdentificeerd worden. De politie contacteerde de man die zich hierop aanbood ten kantore. De verdachte gaf toe dat er een schermutseling geweest is waarbij het slachtoffer een slag toebracht met zijn huissleutels. Hij ontkende echter dat hij het slachtoffer zou gestoken hebben en stelde dat hij niet in het bezit was van een mes.

De verdachte werd door de politie opgepakt. Vandaag werd hij voor de parketmagistraat geleid die een onderzoeksrechter vorderde teneinde een aanhoudingsmandaat te bekomen. Na verhoor door de onderzoeksrechter werd de verdachte aangehouden.

Advertentie

Nota van de redactie: Waarom wij dit bericht brengen?

Joods Actueel magazine is in de eerste plaats een publicatie die Joods nieuws brengt over Joodse aangelegenheden. Op onze website echter, is onze ruimte onbeperkt, wat niet het geval is voor ons maandblad. Daarom ook dat we vanaf nu maatschappelijk relevante artikels willen brengen waarop we af en toe onze eigen mening zullen geven.

Zoals een lezer ons in een reactie meedeelde: De Joodse gemeenschap maakt integraal deel uit van onze samenleving. Wat er in het Midden Oosten gebeurt ligt ons natuurlijk nauw aan het hart maar daar kunnen wij ook niet iets aan veranderen. Terwijl lokale problemen ons wel degelijk aanbelangen. Of we nu bang zijn voor fijn stof door de Oosterweelverbinding, tijd verliezen in de file, problemen hebben met de huisvuilophaling, de euthanasiewetgeving of vragen rond de verschillende beloftes van de Vlaamse politici, dat zijn dingen die ons aanbelangen.