Exclusief gesprek met Mischaël Modrikamen

modrikamen-3De Brusselse advocaat van Joodse afkomst, Mischaël Modrikamen is via de zaak Fortis uitgegroeid tot de bekendste verdediger van de Fortis aandeelhouders. Joods Actueel had een gesprek met hem over het Jodendom, zijn carrière, de zaak Fortis, en het conflict met Hamas.

Modrikamen: Ik steun het land Israël en ook meestal de politiek van de regering. Verder is volgens mij de operatie in Gaza gerechtvaardigd en conform aan de oorlogswetten, in tegenstelling tot de opinie van sommige gauchisten aan de ULB die recht met ideologie verwarren. Hun verhalen over oorlogsmisdaden zijn verzonnen en de vermeende niet-proportionele reacties zijn een zuiver politiek standpunt dat geen uitstaans heeft met ‘het recht’. Hamas maakt zich wel degelijk schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid.

Mischaël Modrikamen(42), de advocaat van de kleine (en niet zo kleine) gedupeerde Fortis aandeelhouders is zowat de bekendste advocaat van het moment. Met zijn tienkoppig advocatenkantoor bokste hij op tegen de nationale regering. Dat hij daarmee de verkoop van België’s grootste bank aan het buitenland een halt toediende heeft de advocaat herhaaldelijk in het nieuws gebracht. Wij hadden een gesprek met hem.

Joods Actueel: Niet veel mensen weten dat u Joodse roots hebt. Kunt u daar even over uitwijden?
Mischaël Modrikamen: Ik heb de Joodse tradities meer aan mijn moeder te danken dan aan mijn ‘echte’ Joodse vader. Mijn echtgenote en moeder zijn beiden bekeerd tot het Jodendom. Mijn moeder is zeer philosemiet en heeft lessen gevolgd bij Rabbi Guigui. Mijn vader en ik hebben de weg naar het Jodendom teruggevonden dankzij haar, voor mij gebeurde dat rond mijn twintigste.

Advertentie

Ik omarm het Joods zijn, ik zie het als een privilege om een reeks waarden en drieduizend jaar – vaak tragische – geschiedenis mee te krijgen. Ik heb er wellicht mijn rechtvaardigheidsgevoel gehaald. Maar mijn afkomst brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, de morele lat ligt hoog.

Wij zijn liberale Joden en ik ben zelfs twee keer voorzitter geweest van de liberale synagoge van Brussel. We volgen verscheidene regels van het Jodendom zonder daarbij orthodox te zijn: ik vermijd te werken op de sabbat. Ik ga ook af en toe naar de synagoge en zeker op de feestdagen. Mijn vrouw heeft zich ook bekeerd en we beleven het Jodendom echt als een vreugde maar niet als een vaandel.

Lees de rest van het interview in Joods Actueel magazine. Neem nu een abonnement voor een jaar (48 euro) of een proefabonnement voor 3 maanden (15 euro). Klik hier