Vraag van de week – oude rituelen en tradities inperken of niet?

Islamitisch ritueel in India: ‘gooi kind van het dak’

Verschillende religies en culturen hebben verschillende, soms rare, rituelen, zoals deze in India (zie video). Moeten rituelen en tradities van honderden jaren aan banden worden gelegd of moeten die kunnen blijven voortbestaan? Voorbeelden hiervan zijn ook het stierlopen in Pamplona. Vraag van de week: perk je godsdienstvrijheid/ culturele identiteit in door een verbod op te trekken of zijn veranderende normen en waarden ook de tijd om dingen uit het verleden te veranderen? Debateer mee.