(met audiofragment) Grote belangstelling voor herdenking opstand Getto Warshau

kaarsDe jaarlijkse herdenking van de zes miljoen Joden die om het leven kwamen tijdens Wereldoorlog II en de opstand in het Getto van Warschau vond gisteravond plaats in het Romi Goldmuntz Centrum in Antwerpen. De plechtigheid genoot grote belangstelling van het talrijk opgekomen publiek. Bijzondere aandacht ging naar de toespraken van de Anwerpsse provincie gouverneur mevrouw Cathy Berx en van regisseur Luckas Vandertaelen.

De muziekkapel van de Belgische luchtmacht zorgde voor een passende en serene muzikale opluistering van de plechtigheid. Ter nagedachtenis van de zes miljoen slachtoffers werden zes kaarsen aangestoken door overlevenden van de nazivervolgingen en door zes kinderen van de Joodse scholen.
Het ‘Keil Malei  Rahamim’ en het ‘Kaddisj’ (gebeden voor de overledenen) werden gezongen door Hershl Fink, overlevende van de concentratiekampen. De avond onder leiding van de Vereniging ter bevordering van de Nederlandse taal binnen de Joodse gemeenschap, die deze herdenking inricht, werd beëindigd met een slotrede door Luckas Vandertaelen.

[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2009/04/cas1.mp3]

Hierboven  een fragment uit de toespraak van Luckas Vandertaelen die ook zijn ongenoegen uitte over de ongevoeligheid waarmee door sommigen over de Shoah gesproken werd. De integrale tekst van de toespraak kan u vinden in het volgende nummer van Joods Actueel.