Scholieren herdenken Holocaust op 7 en 8 mei

ontmoetingDe werkgroep 10.12.2008  vzw is de initiatiefnemer van  twee educatieve projecten die zullen doorgaan op donderdag 7 en vrijdag 8 mei aanstaande. De werkgroep spreekt over vredesprojecten die ze organiseren in samenwerking met respectievelijk het  Forum der Joodse Organisaties en de stad Sint-Truiden. De naam van de ‘werkgroep 10 december 2008’ verwijst naar de zestigste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens, die dateert van 10.12.1948

Beide projecten in samenwerking – zowel met het Antwerpse Forum der Joodse Organisaties als met de Limburgse stad Sint-Truiden – maken deel uit van het educatieve vredesproject “voor wereldvrede en verdraagzaamheid én tegen racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, extreem intolerant gedrag, zinloos en blind geweld, xenofobie, antisemitisme, … in onze hedendaagse maatschappij”. De rode draad doorheen dit educatieve vredesproject kan het best gedefinieerd worden met de begrippen: “diversiteit, participatie, multiculturele samenwerking, teamwork en flexibiliteit in functie van wereldvrede, verdraagzaamheid en respect voor de mensenrechten zowel vroeger als heden”. Op donderdag 7 mei 2009 zullen 54 studenten – samen met de Vlaamse ministers Marino Keulen (Inburgering) en Frank Vandenbroucke (Onderwijs en Vorming) – in Antwerpen de herdenkingsplechtigheid van de Joodse gemeenschap bijwonen. In de loop van de namiddag bezoeken deze 54 studenten (17-18 jarigen van Koninklijk Atheneum in Borgloon en van het Sint-Gummaruscollege te Lier) de Antwerpse synagoge en maken ze een geleide wandeling door de Antwerpse joodse wijk. Na afloop van deze educatieve rondleiding(en) is  er voor deze jonge mensen een ontmoeting voorzien met Natan Ramet, voorrzitter van het Joods Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen én overlevende van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De scholieren zullen deze ontmoeting afronden met een interview met Natan Ramet. Daarna neemt deze groep deel aan de officiële herdenkinsplechtigheid die georganiseerd wordt door het Forum van Joodse organisaties. Joods Actueel vernam dat ook  de Vlaamse ministersKeulen (Inburgering) en Franck Vandenbroucke (Onderwijs en Vorming) zullen aanwezig zijn.

Op vrijdag 8 mei 2009 organiseert dezelfde vereniging in samenwerking met de stad Sint-Truiden een grootschalig educatief vredesproject waaraan een vierhondertal Limburgse jongeren zullen deelnemen (+/- 17 – 18 jarigen) en dan de gelegenheid krijgen om met de laatste overlevende getuigen uit de concentratiekampen te spreken. Dit jaar is dus Limburg aan de beurt nadat eerder in de  provinciies Antwerpen en Vlaams Brabant  soortgelijke projecten werden op touw gezet.