Vakbonden tegen Israël boycot

tulipVorige week werd een nieuwe beweging opgericht die vakbonden en andere NGO ’s verenigt om samen op te treden tegen de boycot van Israël. TULIP (Trade Unions Linking Israel and Palestine – Vakorganisaties die Israël en Palestina met elkaar verbinden) wordt geleid door bondsbazen uit drie continenten: Paul Howes, de nationale secretaris van de Australian Workers Union; Stuart Appelbaum, voorzitter van de Retail, Wholesale and Department Store Union (VS / Canada); en Michael Leahy, algemeen secretaris van Community, een Britse vakbondsorganisatie – met als gemeenschappelijke doel: “de verdedigers van Hamas en Hezbollah in de arbeidsbeweging uit te dagen” en te strijden voor “duurzame vrede, rechtvaardigheid en verzoening.”

De nieuwe organisatie veroordeelt tevens de oproepen tot boycot door vakbonden: “… de afgelopen jaren, zijn een aantal nationale vakbonden en handelsorganisaties hun koers gewijzigd en hun rol van [vakbondsorganisaties] verlaten. In plaats van hebben zij zich ingezet voor die Palestijnen die zich keren tegen het vredesproces. Sommigen gaan zelfs zo ver dat zij het bestaansrecht van Israël ontzeggen,” verklaarde TULIP in haar doelstellingen. “Een aantal van deze vakorganisaties hebben opgeroepen tot boycot en maatregelen gericht tegen Israël, en enkel en alleen tegen Israël. Zij trachten de Joodse staat te demoniseren, haar legitimiteit te ontkennen, en aan te zetten tot haat tegen het land. Dikwijls verandert de haat in regelrecht antisemitisme. Deze bonden zijn verkeerd bezig – verschrikkelijk verkeerd zelfs,” vervolgt het communiqué.

De nieuwe organisatie zegt dat ze wil samenwerken met Israëlische en Palestijnse handels- en vakorganisaties en aangesloten NGO ’s, om nieuwe manieren te vinden om direct ter plaatse voor praktische bijstand te zorgen, “eerder dan holle slogans, ” om aldus een halte toe te roepen aan de oproepen tot boycot. TULIP zegt dat het ook voor informatie en mogelijkheden zal zorgen om het proces dat het ‘tij moet omkeren’ te beginnen en moedigt de vakbonden aan om een constructieve rol te spelen in het vredesproces. Verwijzend naar de positieve rol van sommige vakbonden, zegt ze dat de mensen een proces willen dat er in slaagt om vrede, rechtvaardigheid en verzoening te bereiken.

“The International Transport Workers Federation, bijvoorbeeld, heeft veel gedaan om een brug te slaan tussen de transportarbeiders vakbonden in Israël en Palestina en bereikte baanbrekende overeenkomsten. The International Trade Union Confederation heeft de dialoog aangemoedigd tussen de centrale Israëlische en Palestijnse nationale handelsorganisaties. Handelsorganisaties kunnen hier een positieve rol spelen, en doen dat ook dikwijls. En afzonderlijke vakbonden in een aantal landen hebben Israëlische en Palestijnse vakbondsleden uitgenodigd op hun conferenties, die op hun beurt bijdragen tot de discussie en overleg. “Dit is de traditionele rol van de vakbonden wanneer zij worden geconfronteerd met geschillen van deze aard – een brug slaan tussen naties die in oorlog zijn, het stimuleren van vrede, rechtvaardigheid en verzoening. Het is een rol waar we trots op kunnen zijn,” heeft de nieuwe beweging gezegd.

tekst: brabosh weblog