Studie aangevraagd over stijgend antisemitisme

Jozef De Witte: ‘uitermate bezorgd’

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding maakt zich zorgen over de sterke stijging van anti-Joodse incidenten in ons land. Het heeft daarom een studie besteld over dit recent fenomeen, zo heeft Joods Actueel vernomen en in het jongste nummer van het magazine gepubliceerd. Ondertussen heeft de Vlaamse pers dit verhaal al overgenomen.

Een openbare aanbesteding werd door het Centrum uitgeschreven en verschillende Belgische universiteiten aangeschreven om de studie uit te voeren. De sociologische studie moet uitwijzen welke gevolgen het conflict in de Gazastrook eerder dit jaar gehad heeft en deze onderstroom in de samenleving in kaart brengen. Directeur van het CGKR Jozef De Witte aan Joods Actueel: “Er heerst inderdaad een grote ongerustheid en dat gebaseerd op het aantal feiten die het Centrum dit jaar te behandelen kreeg. In de eerste vijf maanden van 2009 tellen we al evenveel incidenten als over heel vorig jaar. Het gaat enerzijds over een explosieve stijging van racistische en antisemitische reacties op internetforums en websites en anderzijds om fysieke geweldplegingen tegen Joodse mensen of gebouwen”.

Het onderzoek zal ook de hatelijke reacties n.a.v. de Gaza oorlog tegen moslims onderzoeken, benadrukt De Witte. De resultaten zouden ten vroegste in de herfst van dit jaar bekend gemaakt worden waarna het Centrum zijn aanbevelingen zal publiceren.