Bouw van nieuwe synagoge in Tadzjikistan

president
President Rahmon beperkte de godsdienstvrijheid

Op 4 mei dit jaar, werd een nieuwe synagoge ingehuldigd in Dushanbe, Tadzjikistan, voor de Bukharan Joden, die sinds eeuwen in Centraal–Azië aanwezig zijn.
Vorig jaar werd de synagoge in Dushanbe gesloopt door de lokale regering, om plaats te maken voor een nieuw presidentiëel paleis en een nationaal park, ondanks veel protest van de Joodse gemeenschap. De sloop zou  gebedsdiensten onmogelijke maken en de sociale hulpverlening waaronder een voedselbank voor zieken en armen werd een zware slag toegebracht. Maar de regering heeft een stuk grond gegeven om een nieuwe synagoge op te bouwen. Een Tadzjikistaanse  zakenman en filantroop, Hasan Assadullozoda, schoonbroer van de president, verklaart dat een goede Joods-Amerikaanse vriend hem had overtuigd om in het project te investeren.

Mikhael Abdurahmonov, hoofd van de Joodse gemeenschap, zei dat een bord zal worden opgehangen met als opschrift: “Joods-Tadzjikistaanse vriendschap”, als dank aan de Tadzjikistaanse natie voor het verlenen van de toelating om deze plaats een synagoge te mogen bouwen. Het gebouw zal twee  verdiepingen tellen, waarin o.a. een klaslokaal zal komen waar lessen Hebreeuws zullen gegeven worden maar ook een vergaderzaal, een gastenruimte als tijdelijk verblijf voor buitenlandse bezoekers en natuurlijk een sacrale ruimte voor de religieuze diensten. Abdurahmonov gelooft dat de bouw van deze synagoge een positief effect zal hebben op zijn gemeenschap en hoopt dat ze zal blijven en groeien.

Er leefden naar schatting 15.000 joden inTadzjikistan voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, maar velen van hen hebben het land met een moslim-meerderheid verruild voor een bestaan in Israël, de Verenigde Staten en Europa. De gemeenschap is nu geslonken tot slechts een paar honderd mensen, velen van hen ouderen en armen.