Britse kolonel Kemp maakt brandhout van Goldstone rapport

Getuigenis van kolonel Richard Kemp tijdens de 12de bijzondere zitting van de Mensenrechtenraad van de VN op 16 oktober

Dank u, mijnheer de Voorzitter.  Ik ben de voormalige commandant van de Britse troepen in Afghanistan. Ik heb gediend bij de NAVO en de Verenigde Naties; ik voerde het bevel over de troepen in Noord-Ierland, Bosnië en Macedonië, en heb deelgenomen aan de Golfoorlog. Ik bracht veel tijd door in Irak sinds de invasie in 2003, en werkte in opdracht van de Britse regering voor het Joint Intelligence Committee in de strijd tegen het internationale terrorisme. Meneer de voorzitter, op basis van mijn kennis en ervaring, kan ik dit zeggen: Tijdens Operatie Cast Lead, hebben de Israëlische strijdkrachten meer gedaan om de rechten van burgers te beschermen in een gevechtszone dan enig ander leger in de geschiedenis van de oorlogsvoering. Israël deed dat terwijl het geconfronteerd werd met een vijand die bewust haar militaire capaciteit positioneerde achter het menselijk schild van de burgerbevolking. Zowel Hamas als Hezbollah, zijn experten op het manipuleren van de agenda van de media. Beiden zullen altijd mensen vinden die bereid zijn om in interviews de Israëlische strijdkrachten te veroordelen voor oorlogsmisdaden. Zij zijn bedreven in het organiseren van verstorende incidenten.

De waarheid is dat het IDF buitengewone maatregelen had genomen om de burgers in Gaza burgers op de hoogte te brengen van de doelgebieden, meer dan 2 miljoen folders werden verspreid, en meer dan 100.000 telefoontjes werden gedaan. Veel missies die het militair vermogen van Hamas konden verminderen werden afgebroken om te voorkomen dat er burgerslachtoffers zouden vallen. Tijdens het conflict, heeft het IDF enorme hoeveelheden humanitaire hulp toegelaten in de Gazastrook. Om steun te leveren virtueel in de handen van je vijand is, volgens de militaire tactiek, gewoonlijk hoogst ondenkbaar. Maar het IDF vond dat het die risico’s moest nemen.

Ondanks dit alles, werden er natuurlijk onschuldige burgers gedood. Oorlog is chaos en zit vol fouten. Er werden fouten gemaakt door de Britse, Amerikaanse en andere troepen in Afghanistan en in Irak, waarvan er velen kunnen worden toegeschreven aan menselijke fouten. Maar fouten zijn geen oorlogsmisdaden. Meer dan eender wat, waren de burgerslachtoffers het gevolg van de manier waarop Hamas de strijd voerde. Hamas probeerde opzettelijk haar eigen burgers te offeren.

Meneer de voorzitter, Israël had geen andere keuze dan haar volk te verdedigen, door Hamas te stoppen om hen aan te vallen met raketten. En ik zeg het nogmaals: de IDF heeft meer gedaan om de rechten van burgers te waarborgen in een gevechtszone dan enig ander leger in de geschiedenis van de oorlogsvoering.

Dank u, mijnheer de Voorzitter.