Levensbeschouwelijke prominenten debatteren

klenerOp 22 oktober zullen de grote levensbeschouwingen debatteren over thema’s als de hoofddoek, scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw enzomeer. Ze doen dit in een groots opgezet debat in Antwerpen, met de belangrijkste vertegenwoordigers uit de islam, vrijzinnigheid, katholicisme, jodendom en boeddhisme.
Deelnemers aan het panelgesprek zijn:

Mgr. Johan Bonny – bisschop Bisdom Antwerpen
Prof. Dr. Rik Pinxten – Voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Abdelmajid Khairoun – Voorzitter Nederlandse Moslimraad
Julien Klener – Voorzitter Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Frans Goethgebeur – Voorzitter Boeddhistische Unie van België en Europese Boeddhistische Unie

Gie Goris (Mo Magazine) modereert.

Het slotwoord wordt verzorgd door Mia Doornaert (Beleidsadviseur Minister van Buitenlandse Zaken en columniste De Standaard). De gesprekken vinden plaats in het Nederlands en het Frans, wij voorzien simultaanvertaling.

Levensbeschouwelijke dialoog… We zijn er allemaal voor, maar soms gaat het fout. Kijk naar het debat over het hoofddoekenverbod in de athenea van Antwerpen. Dan blijkt dat het water tussen verschillende overtuigingen soms zeer diep is. Dan wordt het debat concreet en kunnen we ons niet verschuilen achter algemeenheden als “respect voor elkaars visie”. Dan gaat het soms hard. Maar het is belangrijk dat we blijven praten. Niet enkel de radicale elementen moeten gehoord worden. Ook de gematigde strekkingen hebben een boodschap, ook al is die minder spectaculair.

De levensbeschouwelijke prominenten hebben een boodschap. Ze zullen het niet enkel hebben over de hoofddoek, maar ook over de praktische invulling van het begrip scheiding kerk en staat, over de verhouding tussen man en vrouw in religie, over de toekomst van de levensbeschouwelijke financiering in België, over vrije meningsuiting, over mensenrechten, over armoede ook.

Praktisch

Debat “Levensbeschouwelijke prominenten aan het woord”
Datum – 22 oktober 2009 om 19u
Locatie – ACW Auditorium De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Inkom – 5 euro – 3 euro (60+, studenten, werklozen)
Inschrijven – www.ontmoetingen-rencontres.be of 03 233 70 32 (Sien Simoens)

Extra info prominenten

Mgr. Johan Bonny

Bisschop van het bisdom Antwerpen. Johan Bonny werd geboren in 1955 in Oostende.  Hij behaalde een baccalaureaat filosofie aan de KU-Leuven en zette zijn opleiding verder aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, waar hij 1988 het doctoraat in de theologie behaalde.
Hij was professor en archivaris aan het Grootseminarie van Brugge en werkte er verder als directeur tot 1997. Hij was betrokken bij het vormingswerk voor religieuzen en jeugdwerk in het bisdom Brugge.
In 1997 verhuisde Johan Bonny naar Rome voor een dubbele functie.
Enerzijds werd hij door het Vaticaan benoemd tot staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Daar was hij verantwoordelijk voor de oecumenische relaties tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerken, hoofdzakelijk in het Midden-Oosten.
Tegelijk werd Johan Bonny door de Kardinaal benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome.
Op 28 oktober 2008 benoemde de paus hem tot 22ste bisschop van Antwerpen. Zijn bisschopswijding en ambtsaanvaarding vonden plaats op 4 januari 2009 in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen.

Rik Pinxten

Antropoloog en cultuurwetenschapper aan de UGent en voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. Tevens voorzitter van het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI) aan de UGent.
Rik Pinxten probeert al enkele jaren het vrijzinnige project te verbreden. Hij schreef tal van artikels en boeken, waaronder ‘De culturele eeuw’ (i.s.m. Koen de Munter), Houtekiet, 2006 en recent ‘De kleine Zebra en zijn strepen’, met foto’s van Lieve Blanquart, Houtekiet, 2008

Abdelmajid Khairoun

Voorzitter van de Nederlandse moslimraad. Abdelmajid Khairoun is geboren in 1952 in Chefchaouen (Marokko) en studeerde af aan het Lyceum Jaber Ibn Hayan in 1970.  Hij volgde later een opleiding theologie en MBA. Sinds 1990 is hij bestuurslid van de Islamitische Basisschool Yunes Emre en van 1991 tot 1997 was hij imam bij het Moslim Informatie Centrum, in Nederland.  Sinds 2003 is hij er voorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum en vanaf 2006 tot op heden is hij zowel vicevoorzitter van de Raad Marokkaanse Moskeeën in Nederland als de Contactgroep Islam, een gesprekspartner van de Nederlandse overheid.
Hij is tenslotte ook voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad van waaruit hij de belangen van de verschillende moslimgroepen verdedigt en de contacten met andere levensbeschouwingen onderhoudt.

Julien Klener

Voorzitter van het Israëlitisch Consistorie van België. Professor em. Hebreeuws en Jodendom aan de UGent.  Lector aan het Instituut voor Joodse Studies te Antwerpen.
Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België is de gesprekspartner van de overheid over zaken die van belang zijn voor de joodse gemeenschap. Klener is vanuit zijn studie en zijn roots goed vertrouwd met de geschiedenis en de actualiteit van het jodendom.

Frans Goetghebeur

Voorzitter van het Tibetaans Instituut (in Schoten) en van de Boeddhistische Unie van België en de Europese Boeddhistische Unie. Hij is al ruim drie decennia betrokken bij het uitbouwen van een heel netwerk aan centra voor boeddhisme en het leggen van contacten met nationale overheden, universiteiten en culturele verenigingen. Hij is co-auteur van diverse publicaties over multiculturele educatie, geweldloosheid en boeddhistische filosofie en geeft ook regelmatig voordrachten aan scholen of groepen.

Thomas Gergely

Romanist, professor afdeling communicatie van de Franstalige Vrije Universiteit van Brussel (ULB). Doceert methologie van de geschreven communicatie, professor Joodse geschiedenis aan het Buber Instituut voor Joodse Studies aan de ULB, directeur van het Instituut voor Joodse studies aan de ULB sinds 2001. Heeft in een twaalftal landen gedoceerd.
Zijn publicaties, die twee boeken en een honderdtal wetenschappelijk artikels omvatten, handelen over rethoriek, Franse linguistiek, Joodse geschiedenis en religieuze filosofie.

Mia Doornaert

Mia Doornaert schrijft in De Standaard de tweewekelijkse column ‘Doorgeprikt staat netjes’, waarin ze telkens over een belangrijk actueel maatschappelijk thema scherp uit de hoek komt. Ze was bij De Standaartd redactrice Buitenland tot juli 2009. Ze deed ondermeer journalistiek werk over Frankrijk, de Verenigde Staten, Azië en internationale betrekkingen. Ze is thans Beleidsadviseur op het kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken.