Forum der Joodse Organisaties: wat U altijd al wilde weten + fotoreportage

Het 'kernkabinet' van het FJO. V.l.n.r. : Ari Epstein, Pinkhas Kornfeld, Diane Keyser, Kouky Frohman, Eli Ringer, Daniel Peterfreund

Joods Actueel – Etiketten mogen ons bestaan dragelijker maken maar het blijft nog maar de vraag of ze ook een weergave van de werkelijkheid zijn. Het ‘Forum der Joodse Organisaties vzw’ is de juiste benaming voor deze welgekende vereniging en het gebruik van die benaming doet meteen een eerste etiket in de prullenmand verdwijnen. Joods Actueel stelde een aantal vragen aan het FJO en kwam te weten dat de toevoeging ‘van België’ aan de naam ‘Forum der Joodse Organisaties’ helemaal niet correct is en volgens hen aan de misvatting bijdraagt dat de organisatie de vertegenwoordiger zou pretenderen te zijn van alle Joden in België. Volgens het FJO zouden we zelfs beter een vraag hierover stellen aan het Franstalige CCOJB (Coördinatiecomité van Joodse Organisaties van België, red) omdat die wél de toevoeging ‘van België’ in het vaandel voert.

Het Forum werd in 1993 opgericht met de bedoeling een verantwoordelijke en representatieve woordvoerder te zijn voor de Joodse gemeenschap in het Nederlandstalige landsgedeelte. Het CCOJB beweerde eerder al deze rol te vervullen, maar hun activiteiten en vertegenwoordiging bleef al te vaak beperkt tot het Brusselse landsgedeelte. De organisatie communiceerde ook vrijwel uitsluitend in de taal van Molière. Daarnaast doken er verschillende individuen op die zich ten onrechte profileerden als ‘de vertegenwoordigers’ van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen. Vandaar dat de overheden zelf, omwille van deze absurde situatie, aldus het FJO aan Joods Actueel, vragende partij waren om een gestructureerde koepelvertegenwoordiging van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen als gesprekspartner aan tafel te krijgen. Tijdens het interview beaamt het Forum dat er een enigszins gespannen verhouding is met het CCOJB. maar wijt dat aan het feit dat bij de Franstalige koepelorganisatie het gezag van de voorzitter doorslaggevend is en dat dit niet het geval is bij de eigen organisatie. In de Franstalige pers kon men inderdaad in de afgelopen maanden lezen hoe één en ander tot een interne verdeeldheid binnen het CCOJB leidde waarbij voorzitter Joël Rubinfeld de nodige kritiek over zijn beleid te verduren kreeg.

Lees de rest van het artikel in Joods Actueel magazine
met o.a. volgende onderwerpen:
– Onderweg naar één federale Joodse koepelorganisatie? Relaties met andere Joodse organen
– Bent u een religieuze organisatie of staat u ook open voor niet-praktiserende Joden?
– De Shomre Hadas zegt boos te zijn op het FJO dat zich volgens hen ‘onterecht’ ‘vertegenwoordiger’ noemt. Wat is uw respons hierop?
– Hoe wordt de voorzitter verkozen, voor welke periode en wie zetelt in de raad van bestuur van het FJO?
– Wie mag stemmen en hoe waren de resultaten bij de vorige verkiezingen? Trouwens, mag iedereen zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap of een andere functie in de organisatie?
– Wat is het jaarlijkse budget van het FJO en wie ondersteunt de organisatie financieel?
– Hoe staan jullie tegenover de Midden-Oostenproblematiek?
– KADERTEKST 1 Vijftien jaar Forumactiviteit in een notendop
– KADERTEKST 2 Welke organisaties vertegenwoordigt het FJO?
– KADERTEKST 3 Jaarrekeningen 2008, 2009

Joods Actueel magazine, verkrijgbaar in de krantenwinkel in de Joodse buurt van Antwerpen of per abonnement in de rest van het land. Abonneren kan ook via deze website, klik hier

Fotoreeks:

Advertentie