Gantman en Abicht reageren op ‘Joodse’ rechters

In de weekeindeditie van De Standaard van zaterdag 27 maart verscheen – naar aanleiding van de perikelen rond de Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen – een artikel met de titel “Modrikamen, advocaat voor de rechter”. 

 Dat niet iedereen opgezet is met de zienswijzen die Pascal Dendooven – de auteur van het artikel – erop nahoudt werd duidelijk nadat we op de redactie van Joods Actueel inzage kregen van de reactie die André Gantman en Ludo Abicht naar de DS-redactie zonden. (Nvdr Gantman en Abicht zijn bekend als de auteurs van “Jood zijn is een avontuur” (uitgeverij Pelckmans))

Mijne Heren,
 
U vindt in bijlage een reactie. We zouden ons dankbaar weten als u deze morgen zou publiceren.
 
“ De hoofdredacteur van DS heeft een aantal weken geleden  een dure eed gezworen m.b.t. de kwaliteit van zijn krant. Helaas moeten we  vaststellen dat de bijdrage van P. Dendooven niet beantwoordt aan de vooropgestelde verheven criteria. Inderdaad de auteur heeft zich laten meeslepen door bijzonder rare hersenkronkels. Niet de bijdrage over advocaat M.M. als dusdanig; dat dossier hoeven we zelf niet te kennen.
Het gaat om het ’onderzoek’ naar de achtergrond van een aantal Brusselse rechters van wie de eerbaarheid te grabbel wordt gegooid omdat zij van ‘Joodse origine’ zouden zijn. Het dieptepunt is wel de verwijzing naar een rechter die haar naam zou hebben gewijzigd om hem “minder”joods te laten klinken maar P.  Dendooven heeft toch ontdekt dat zij  joods “pur sang” is.
 
We kennen de reacties; overdreven!  Maar tot op heden wordt door DS nooit de godsdienst van een rechter gespecificeerd. Protestant, Rooms-Katholiek e.d. blijken geen relevante factoren te zijn en het hoort ook zo te zijn. Waarom een uitzondering maken voor het begrip ‘Joods’.” ?
We menen het antwoord hierop te kennen.
 
André Gantman en Ludo Abicht