Joël Rubinfeld verlaat CCOJB

Joel Rubinfeld

In een interview met La Libre Belgique liet Joël Rubinfeld, voorzitter van het CCOJB, weten dat hij zich niet langer kandidaat stelt voor een tweede mandaat als voorzitter van deze Franstalige Joodse koepelorganisatie. Naar eigen zeggen wil hij meer tijd besteden aan zijn familie en beroepsactiviteiten. Rubinfeld is van oordeel dat hij aan het einde van de rit een positieve balans kan voorleggen omdat door zijn acties het CCOJB terug zichtbaar is geworden.

Dat hij daarvoor vrij veel confrontaties aanging – ondermeer met de voormalige minister van Defensie André Flahaut – noemt hij noodzakelijk. Meer nog, Rubinfeld maakt er een zaak van om het hoofdstuk Flahaut verder te zetten. Strijdvaardig verklaarde hij: “Flahaut heeft een grote fout gemaakt toen hij de maskerade achtige manifestatie in Nijvel wou steunen, waar het Israëlische leger doorging voor iets wat het niet is. En een tweede fout die hij begaan heeft, is de vergelijking van Israëli’s met nazi’s. Dat was een politieker van zijn rang niet waardig! Het ergste was nog dat hij tijdens het proces tegen ons verklaarde dat wij hem als antisemitisch hadden bestempeld. Volledig onjuist. En nu wil hij onze vrijheid van meningsuiting aan banden leggen. Dit keer gaan we naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens indien nodig”, aldus de ontslagnemende voorzitter.

De krant polste ook naar de politieke ambities van Rubinfeld en naar diens mogelijke aansluiting bij de nieuwe partij van zijn vriend Mischaël Modrikamen. Rubinfeld gaf toe dat hij kantoorruimte gehuurd heeft in de Molièrelaan bij de “rechtse partij zonder complexen”, maar dat hij voorlopig eerst alles van op een afstand wil bekijken en zijn mandaat als voorzitter van de CCOJB eerst wil uitdoen.

Later misschien? “Ik hoor van Richard Miller dat de Parti Populaire een populistische partij is, of zelfs een extreemrechtse, maar wat moeten we anders verwachten van iemand die graag vertoeft in manifestaties die door islamieten georganiseerd worden? Wat dat populisme trouwens betreft, dat is meer iets dat je bij een Daerden terugvindt, dunkt me, of bij de Brusselse PS-verkozenen die weigeren om de realiteit rond de Armeense genocide onder ogen te zien om hun Turkse electoraat niet te choqueren”!

Inmiddels zijn de twee kandidaten om het mandaat van Joël Rubinfeld over te nemen bekend: Henri Benkoski, coördinator voor de culturele diversiteit van de Franstalige Gemeenschap en de Brusselse arts Maurice Sosnowski, schoonbroer van de vermoorde Joseph Wybran, voormalig CCOJB voorzitter.