Erfgoeddag 25 april 2010: de laatste getuigen

Het Vredescentrum Antwerpen wil op Erfgoeddag het verhaal van de laatste overlevenden vertellen. Anonieme kinderen, vandaag zeventigers, die overleefden dankzij een valse identiteit. Hoewel zij het geluk hadden de oorlog te overleven, voelen ook zij zich slachtoffer. Velen zagen hun familie nooit terug en worstelden met hun gestolen identiteit. Pas nu, 65 jaar later, kunnen zij over de traumatische ervaringen spreken die hun jonge bestaan en hun verdere leven overschaduwden.

Naast deze levende getuigenissen vertoont het Vredescentrum de film ‘Les Enfants sans Ombre’ (Kinderen zonder schaduw). Deze film vertelt het verhaal van professor Shaul Harel, ‘alias’ Charlie Hilsberg. Als Joods jongetje werd hij van zijn ouders gescheiden toen hij amper vier was. Van 1942 tot het einde van de oorlog leefde hij ondergedoken voor het naziregime. Het is een verhaal van ontworteling, maar ook van veerkracht. Professor Harel is nu neuropediater.

Doorlopend kan iedereen de tentoonstelling ‘Verborgen oorlogsjaren’ bezoeken. Aan de hand van foto’s, brieven, artikels, documenten en deportatiefiches brengt deze tentoonstelling een inzicht in het clandestiene leven van Joodse families in ons land tijdens het naziregime. Het zijn illustraties van verraad, maar ook van moed en verzet. Deze tentoonstelling werd ontleend van het Joods Museum van Deportatie en Verzet/Kazerne Dossin vzw.

Meer informatie: vredescentrum@admin.provant.be of 03 202 42 97